Appelscha 2011

Verslag Weekend Appelscha 1 & 2 Juli 2011

Hallo lieve Broeders en Zusters en vrienden.

showImage.php-1103-07-2011 Frans Tromp
Zo weer lekker thuis, super weekend achter de rug, 12 mensen hebben door gebed met Mattheus van der steen en het ministryteam van st Cruising For Jesus genezing ontvangen in Jezus naam en bij een aantal is er een verbetering, genezing op gang gekomen, 2 mensen hebben hun hart aan Jezus gegeven jahoee, en een lieve zuster in Jezus is bevrijd van een demonisch bezetting, ook is er gebeden voor genezing van depressie en vervulling met de Heilige Geest en zijn er nieuwe toewijdingen gemaakt naar de Vader, dank u Jezus.
Bijzonder waren de wonderen van het aangroeien van benen bij verschil in beenlengte ik heb persoonlijk bij 7 mensen de benen zien aangroeien, wauw !!!
Verder was er goed onderwijs van Jaap Dieleman en Mattheus, in het durven te leven en uit te gaan naar de wereld naar de mensen die de verlossing in Jezus, Zijn liefde en onze liefde (Zijn liefde door ons heen) zo hard nodig hebben. En ook was er een leuke tijd voor de kinderen, met het theater van Stichting  Zilt, Tot een van die 7 mensen met een verschil in beenlengte behoorde ikzelf ook, ik heb altijd een zeurende pijn gehad in mijn onderrug en wel eens te horen gekregen dat er een klein verschil was in beenlengte, maar ik heb altijd veel gesport, en keuringen doorlopen en het was altijd wel goed, je went eraan.
Na samen met Mattheus en Ezra gebeden te hebben voor de mensen, gaf ik aan dat ik ook last had van mijn onderrug, en ja er was een verschil in beenlengte en tot mijn verbazing heb ik nu een stukje been erbij gekregen, dank u Jezus !
Nu nog even kijken hoe mijn rug daarop gaat reageren, tot nu pijnloos al merk ik wel, na wat ik denk de boel nog op zijn plaats moet komen, omdat ik toch anders sta en loop.
Maar het gaat allemaal om Hem, Jezus de verlosser en genezer !

Deze mensen waren het gehele weekend op de camping:
Douwe  Tjitske Annefrouk Janine, Annette en Willemijn, Auke willem en Feikje, Piet en Annie, Ronnie en Tamara, Frans Lian Femke Ezra. Ook zijn er nog Broeders en Zusters langs geweest op de camping,was heel bemoedigend voor ons.(bedankt daarvoor)

Nog een paar hoogtepunten :

 • De gezelligheid en eenheid in de avond op de campingplaats.
 • Annefrouk die heeft laten zien wat het betekend te durven leven in Jezus, door vrijmoedig het podium op te gaan.
 • De boekenstand van Geert van den Woude, weinig verkocht, maar wel een stuk been cadeau gekregen, en genezing van rugklachten.
 • De lieve creatievellingen onder ons zoals Ymgriet Zijlstra en Annette van der pol.
 • Spontaan bezoek van Jannie Kloosterman en team.
 • De inbreng van de theatergroep van Stichting ZILT !
 • Tiny Kloosterman, die in de ministry uitstapte.
 • De medewerking van het createam en personeel en Directie RCN.(bedankt)

Jezus kennen, ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw wegen rechtmaken. Spreuken 3:6
Alle dank aan de Vader de Almachtige en Jezus die alleen dat doet wat Hij de Vader hoort spreken, de Heilige Geest die de wil van de Vader en de Zoon in ons werkt !

De centrale boodschap door het weekend heen was in mijn ogen, wat je doet voor de minste van mijn broeders dat doe je voor Mij.

showImage.php-12Mattheus sprak oa over Jes 61 ( de Vader werkt met kracht door ons heen omdat Hij ons gezalfd heeft ). 1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, 3 om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking.
Ook kwam oa Joel 2:28 naar voren, 28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. , de opdracht was durf daarin te leven, Jezus roept je !
Durf te dromen, als je herinneringen groter zijn dan je toekomst, dan ben je geestelijk aan het sterven, was een van de inzichten, die werd gedeeld.
Proclamatie : Mark 9:23, Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
De boodschap van het theaterstuk Het Hotel: Mattheus 25:40, En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.
Mooi om te ontdekken tijdens het spreken van Jaap Dieleman dat er door het hele weekend een rode lijn liep, bij Mattheus wandelen in de kracht door de zalving die op je rust, het theater van Stichting Zilt, wat je doet voor de minste van je broeders dat doe je voor mij, zegt Jezus, en tijdens het spreken van Jaap Dieleman, invloed uitoefenen in je omgeving, in de naam van Jezus.

Jaap liet een hele serie voorbeelden in het woord zien hoe Jezus ons een voorbeeld daarin was,

 • Joh 4 – Het verhaal van de Samaritaanse vrouw.
 • Matth 9:9-13 – Het verhaal van de Tollenaar.
 • Marc 5: 1-20 – De genezing van een bezetene.
 • Joh 5:5-13 – De spijziging van de 5000.

Financieel kunnen we ook dankbaar terugkijken. Alle rekeningen zijn betaald en het komt bijna precies uit. er zijn buiten het weekend ook nog giften binnengekomen en er stond nog wat geld op de rekening. de kosten waren ongeveer 1000 euro. De Here heeft ruim voorzien. ik denk dat we zelfs nog een klein beetje overhouden.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw gebed,financiële steun en bemoedigingen en medewerking.

Geplaatst in Nieuws.