Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief December 2015,

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden,

Bijna aan het einde gekomen van het jaar 2015 nog even een korte nieuwsbrief.
We kunnen terugkijken op een prachtig jaar en hebben veel mensen mogen bereiken met de Liefde van Jezus o.a op autoshows waarvan ook weer nieuwe locatie`s in Oudewater en Hendrik Ido Ambacht waar we welkom waren met onze grote stand .In Augustus zijn we op de grote jaarmarkt in Buitenpost geweest waar we ook voor veel mensen konden bidden en mochten bemoedigen.

Via onze facebookpagina was er dit jaar verschillende keren vraag voor gebed en andere noden en zijn we bij deze mensen langsgegaan, sinds kort hebben we nu ook open avonden bij ons thuis waar iedereen welkom is voor gezellig een kop koffie of thee te drinken en is er tijdens deze avonden alle ruimte voor gebed voor noden,twee avonden hebben we nu gehad en het was zeer bemoedigend met een opkomst van 11 man waarin we weer tot zegen konden en mochten zijn.Douwe en Tjitske werden uitgenodigd om hun getuigenis te geven in de Pkn kerk in Ferwerd in een cafédienst en hebben hierop geweldige positieve reactie`s gehad . We zijn God dankbaar voor alles wat we dit jaar weer mochten ontvangen uit Zijn Handen en tot zegen konden zijn in het bovenstaande maar ook bij alle straataktie`s die teveel zijn om allemaal op te noemen.

308Marcus 16 vers 15 t/m 20 is een tekst die veel naar voren kwam dit jaar en waar we steeds meer naar verlangen om te groeien naar meer van Jezus en minder van onszelf.

We wensen jullie allemaal heel veel zegen toe en hele fijne feestdagen en dat 2016 maar een jaar mag worden met veel doorbraak.

Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking!

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D. Ekema

Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief Maart 2015,

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden,

Hieronder een Uitnodiging voor de aankomende Pitstopdienst.

Zaterdag 11 April organiseert Cruising for Jesus weer een “Pitstopmeeting” om 19:30 uur in Buitenpost.

11 april is het weer zover en houden we een spraakmakende Evangelisatieavond in de Fonteinkerk in Buitenpost!! met als thema”Wake-Up Call”

307Spreker op deze avond is Herman Boon ook wel bekend van bidden en vasten en als Cabaretier. meer info www.hermanboon.nl

Dit wordt genieten! Neem vrienden en familie mee!! Er is Gelegenheid op deze avond voor persoonlijk gebed!! Neem zieken mee en laten we geloven voor genezingswonderen!!

Het doel van deze avond is dat de bezoekers (weer) aangevuurd en opgebouwd worden om met vernieuwde kracht Jezus te volgen. We hopen en bidden dat je zult worden geraakt door de woorden van de spreker en de liederen op deze avond . Het is ons gebed dat de bezoekers van deze avond, na afloop weer bemoedigd en gezegend naar huis zullen gaan.

Deze meeting zal worden gehouden in de Fonteinkerk te Buitenpost en iedereen is van harte welkom als de avond om 19:30 uur begint. De muzikale invulling van deze avond zal worden verzorgd door “Cruising for Jesus aanbiddingsband”onder leiding van Annefrouk Eland.

Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking!

We hopen u te mogen ontmoeten 11 April en zullen deze avond ook meer vertellen over weer nieuwe ontwikkelingen over evangelisatie en de autoshows.

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D. Ekema, Frans Tromp.

Nieuwsbrief 16

Cruising for Jesus, Gered om te redden. (12 December 2014)

Cruising for Jesus acties 2014

GlorieStoel-acties hebben dit jaar meerdere malen plaatsgevonden in Buitenpost en in de omgeving.

12 Februari
Op deze dag mochten we helpen de droom van een jongeman om te zetten in werkelijkheid. Veel lieve mensen waren betrokken om samen met de stichting het mogelijk te maken om een 45-km auto aan te schaffen.

15 Februari Studie en outreach Buitenpost
Vandaag hebben we een heerlijke dag beleefd van studie en actie met de GlorieStoel. Prachtig om met 16 broeders en zusters deze dag te mogen beleven, die begon met onderwijs. Later deze dag werd theorie omgezet in actie/outreach in de straten van Buitenpost. Er waren veel mensen die open stonden voor een gesprek. Anderen gingen van deur tot deur om met mensen te spreken. Ook zijn we met een aantal mensen in het gemeentehuis geweest. Wat het extra bijzonder maakte, was dat God heel duidelijk beelden aan ons door gaf waar we moesten zijn. Veel mensen hebben matige- tot ernstige rugklachten. Uit de praktijk is gebleken dat dit vaak wordt veroorzaakt door een verschil in lengte tussen het ene en het andere been. Deze onbalans zorgt voor het voortduren corrigeren van het lichaam/rug en extra spierspanning. Wat is het dan bijzonder dat meerdere mensen met wie wij hebben gebeden vanwege hun beenlengte verschil, na het gebed even lange benen hadden. Als er meer informatie over genezingen ons bereikt, zullen wij hierover berichten.

15 Maart Studie en outreach Buitenpost
Ook vandaag heeft Vader ons weer op een bijzondere manier gezegend. Ditmaal waren we met 13 broeders en zusters. Tegen het oorspronkelijke plan in zijn we niet naar Surhuisterveen geweest. We ervoeren dat God voor deze dag andere plannen had. We zijn daarom in zes groepjes van twee mensen van deur tot deur gegaan in Buitenpost. En de overblijver van de ploeg trok het centrum van Buitenpost in. We hebben niet alleen met veel mensen kunnen spreken, maar we hebben vaak ook voor hen mogen bidden. Op grond van het gelovig gebed hebben we meerdere genezingen mogen ervaren en daarnaast ook veel folders mogen uitdelen. Er is ook iemand geweest die na een gesprek de keus heeft gemaakt voor Jezus. We zouden aan dit rijtje gebeurtenissen graag nog een aantal specifieke voorbeelden willen toevoegen, ware het niet dat de wet op de privacy ons daarvan weerhoudt. Belangrijkste is: God weet het 🙂 Hij heeft ook op deze dag weer laten zien hoeveel Hij van mensen houdt.

19 April Studie en voorbereiding op een dag in Buitenpost en Drachten
Vandaag doen we Drachten en Buitenpost aan. Maar voordat we zover zijn, krijgen we eerst de noodzakelijke ‘tools’ aangereikt. Aansluitend gaan we heerlijk eten met z’n allen. Daarna gaan we met een groep van 10 mensen biddend door Buitenpost. Uiteraard vullen we dit aan met evangelisatie. Vervolgens splitsen we de groep op. Eén deel blijft in Buitenpost voor evangelisatie en de andere groep vertrekt naar Drachten. Op deze dag hebben zeven mensen gekozen voor Jezus. Daarnaast vinden diverse genezingen plaats, waaronder staar, rugpijn, pijn aan de elleboog, scheve heupen en het verhelpen van beenlengte verschil. Al met al een topdag voor ons en voor het Koninkrijk van God.

27 April Locatie: het circuit van Zandvoort (met stand en banner)
Wat hebben we vandaag mogen genieten van de aanwezigheid van God in de bediening die Hij ons heeft gegeven. Wat geweldig om te mogen zien dat er veel animo onder de mensen is om voor hen te laten bidden. Top! We hebben genezingen mogen zien deze dag, geestelijke doorbraken in de hemelse gewesten, verbetering van klachten. Er was niet altijd directe genezing. Maar dat is iets wat we meteen weer loslaten, want wij kennen het plan van onze Vader niet. We hoeven alleen maar beschikbaar te zijn. We hebben ook geweldig genoten van de gebeden voor mensen die zich op allerlei alternatieve wegen hadden gewaagd. Wij koppelden ze al biddend aan Jezus: De WEG, de Waarheid en het Leven.

30516 Mei GlorieStoel-acties (samen met Frans Tromp)
Wow, wat een heerlijk stekkie in Hilversum. We mochten met veel mensen bidden. Een man met nek- en schouderklachten werd compleet genezen. De dame in het koffiehuis had ernstige klachten als gevolg van artrose in haar rug. Na het gebed werd zij compleet verlost van alle pijn.
Een jongedame met reuma in knieën en enkels werd volkomen genezen. Ook mochten we bidden in een situatie van migraine. Het was een geweldige dag, want er waren op deze dag nog veel meer kwalen en Jezus heeft ze allemaal genezen. Stel je voor: Heerlijk, lekker in het zonnetje genieten en mensen vrijzetten van (alle fratsen van) de duivel.

17 Mei Een kort bezoek aan de USA DAY De Westereen.
Het dagdeel dat we hier mochten besteden was in het kader van een ‘USA Car meeting’. Hoewel hier geen spectaculaire dingen zijn gebeurd, zijn we toch blij dat we hier bij mochten zijn.

23,24 & 25 Mei North Side Custom Run 2014.
De USA Car meeting was dit jaar op een prachtige nieuwe locatie in Haskerhorne bij de manege. Jarenlang heeft dit evenement plaatsgevonden in Terherne. We werden uitgenodigd voor een rondrit en dat leverde een geweldige sensatie op. Als kers op het toetje brachten we een bezoek aan ‘Pedal to the Metal’. Hier vonden we prachtige auto’s in de showroom. Al met al een verdiende pluim voor de organisatie. Een geweldige club met allemaal prachtige mensen. We kijken met dankbaarheid terug op de mooie gesprekken en contacten.

30629 Mei 2014 Bike, Trike en American show
Deze dag waren we met een stand bij onze broeders en zusters van de C.M.A. (Christian Motorcyclists Association), een christelijke motorclub. Ook hier kwamen veel bikers van andere clubs. We hebben fijne gesprekken gehad.

31 Mei: Studie onder leiding van Torben Sondergaart.
Na een goede voorbereiding zijn we met ongeveer 100 mensen de straat op gegaan in twee grote plaatsen, Hoogeveen en Steenwijk. Ook hier hebben we een gezegende tijd gehad met prachtige gesprekken. Er was veel ruimte voor gebed en genezing. Wat ook niet onvermeld moet blijven, is de toerusting van twee aanwezigen tijdens de studie. Zij werden direct gedoopt na de studie. Tjitske en ik waren hier deze dag ook bij aanwezig.

5- 9 Juni Pinksterconferentie Biddinghuizen.
Het jaarlijks terugkerend spektakel was weer van hoog niveau. Het is altijd weer genieten als je met een hele groep broeders en zusters als vrienden mag optrekken. Zo’n locatie is natuurlijk een vrucht-bare werkplaats van onze hemelse Vader. En daarom konden we de uitdaging ook niet weerstaan om in actie te komen op de velden. We hebben niet heel veel samenkomsten bijgewoond, maar wel voor ons Glorietentje veel fijne gesprekken gehad. Ook hebben we meerdere malen voor mensen mogen bidden. Ferry van der Marel stond – ook met een banner – een paar veldjes verderop. Dus ook hij mocht zich verheugen in regelmatige toeloop van bezoekers. Er konden hierdoor veel mensen worden aangesproken en zijn er prachtige dingen gebeurd.

30419-28 Juli GlorieStoel-acties in Voorthuizen
Ook tijdens het kamperen hebben we de vrijmoedigheid genomen om GlorieStoel-acties op te zet-ten. Dit hebben we zowel op de camping gedaan als ook op de markt in Voorthuizen. We zijn de tel kwijtgeraakt van het aantal gesprekken dat we hebben mogen voeren. Wat ook bijzonder was, zijn de momenten van gebed die we mochten hebben met zo’n 15 mensen. We mochten hen met gebed bemoedigen. Als we een inventarisatie maken van de wonderen die Jezus daar heeft gedaan, dan hebben we het over ziekten, boosheid, ter plekke genezingen van rugpijn. Ook hebben we mogen bidden voor genezing van kanker.

6 Augustus Jaarmarkt in Buitenpost
303Op de Jaarmarkt in Buitenpost mochten we met een stand aanwezig zijn. We zagen heel veel mensen bij ons komen. Wat ons tijdens deze bezoeken is opgevallen, is hoeveel mensen kampen met teleurstelling en verdriet. Deze hebben wij mogen bemoedigen. Ook vonden we de vrijmoedigheid om mensen aan te spreken die verband of iets dergelijks droegen. God is een God van wonderen, want we hebben zo’n acht directe genezingen van pijn mogen beleven. Echt, de pijn verdween meteen na het gebed. Ook hebben veel bezoekers een kaartje meegenomen met adresgegevens van onze stichting. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat genezing op een ander moment plaatsvindt dan ter plekke. Het is dan mooi dat mensen die later genezing hebben ervaren, ons kunnen benaderen voor een getuigenis.

20 September Oldtimerdag Appelscha
We hebben vandaag meerdere mooie gesprekken gehad en hebben we veel mensen, dus ook waar we mee gesproken hebben, onze visitekaartjes meegegeven. Je weet maar nooit wat de plannen van Vader zijn en dan kun je maar beter voorbereid zijn.

3025 en 6 september USA Car Meeting Vroomshoop
Tijdens de USA Car Meeting in Vroomshoop mochten we aanwezig zijn met stand. Ook hier weer een toneel van prachtige gesprekken. We hebben zelfs met iemand het Zondaarsgebed mogen bidden en daarnaast voor genezing van depressiviteit. Tot onze aangename verrassing was er ook een fysiotherapeut op deze meeting. Hij was zeer nieuwsgierig naar de betekenis van onze banner en gaf ons alle ruimte om te vertellen hoe wij daar mee werkten.

6 September GlorieStoel-acties met Frans Tromp
Frans Tromp is naar Hoensbroek geweest om mee te werken aan een GlorieStoel-acties. In Hoens-broek waren in totaal 18 mensen. Deze werden verdeeld over Hoensbroek, Heerlen en Brunssum om voor de mensen te bidden in Jezus’ naam. Het was tevens de eerste Krachtevangelisatie en GlorieStoel-actie in Limburg. Deze acties werden voorafgegaan door studie met Ferry van der Marel, die met ons de Bijbel opende en het Woord van God met ons deelde.
Wat zeer noemenswaardig is, is het bezoek aan deze actie van een satanist. Hij had ’s nachts een droom gehad dat hij naar het gebouw moest komen waar we samengekomen waren. We mochten hem het goede nieuws vertellen van redding en bevrijding. Op alle locaties waren mensen geïnteresseerd in het evangelie en baden een gebed met ons mee. We ontmoetten ook een stel dat erg teleurgesteld was in de kerk. Toch was daar een opening voor het evangelie en Jaap mocht haar het goede nieuws brengen van verlossing en de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Daarna ging hij voor haar bidden. Deze vrouw werd zo aangeraakt door het gebed en bevrijd van haar last, dat ze van blijdschap Jaap om de nek vloog.
Een vrouw met astma kreeg na het gebed direct meer lucht. Een andere vrouw ervoer een hemelse vreugde toen er voor haar gebeden werd. Ook een man liep blij weg nadat er voor hem gebeden was. Vader gaf ons een hoop blijde mensen als resultaat op het gebed.
Een meisje kwam bij ons met cystic fybrosis, taaislijm ziekte. En ze had van nog veel meer dingen last. Ze ervoer de kracht van God in haar lichaam toen er met haar gebeden werd.
Er kwam iemand bij ons met een versplinterd bot in de knie. De knie werd tijdens het gebed direct genezen. Op deze dag hebben we ook een aantal mensen met rugklachten ontmoet. We mochten voor hen bidden en ze werden genezen.
Het is elke keer weer mooi om de verrassing en verwondering af te lezen in geval van genezing. Zo kwam er een jongen met last van zijn knie en tegelijk zijn vriend met pijn aan zijn elleboog. Beiden waren verbaasd toen de pijn verdwenen was na het gebed.
Deze dag was er ook ruimte om met wat jongeren in een kring te bidden…blijft leuk!
We ontmoetten ook een man die last had van zijn enkels en van zijn knieschijf. De man liep na het gebed zonder zijn stok weer verder! (we weten niet wat er met de stok is gebeurd)
Er kwamen zoveel rolstoelen voorbij, maar de meeste eigenaren wilden helaas geen gebed.
De balans opmakend was het weer een gezegende dag waar we Zijn liefde, genezingen en bewogenheid met de mensen mochten delen, Dank U Jezus!!!

26 27 Sept. Actie Filadelfia Gemeente, i.s.m. met leden van Kerygma en hun bus
Een mooi moment en gelegenheid om met mensen te mogen bidden. Daaronder bevonden zich ook de nodige tieners. God is een werk begonnen, ook in De Westereen. Hij zal niet stoppen totdat het is voltooid.

3,4,5 en 6 Oktober USA Car Meeting Strand Nulde
We mochten ons weer verheugen in onze stand in goede gesprekken en aangename ontmoetingen. Onder deze mensen waren de nodige collega-standhouders. We hebben ervaren hoe groot de acceptatie van onze aanwezigheid is en bezoekers aan onze stand openstaan voor het evangelie. Ook stemt het ons gelukkig dat we erg veel support ontvangen van de organisatie. God is goed!

15 November studiedag in Filadelfia Gemeente
Vandaag zijn we gestart met een studie over de actie die we later deze dag zouden houden. Voor de outreach hadden we de beschikking over 100 rozen waaraan een kaartje was vastgemaakt met een bemoediging. Deze hebben we aan het (winkelend) publiek uitgedeeld. We hebben met een aantal mensen mogen bidden en hebben dit als erg bemoedigend ervaren.

meer info kijk even op onze agenda www.cruisingforjesus.nl ook kunt u voor agendapunten en foto`s kijken op onze facebookpagina .
We willen jullie bedanken voor al jullie inzet en belangstelling, maar kunnen jullie hulp steeds meer gebruiken om samen Hem te dienen o.a. om mee te bidden of mee te werken voor alle actie`s en financieel, in Jezus naam bidden we jullie Zijn Shalom en hele fijne gezegende kerstdagen en 2015 toe.

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D.Ekema en Frans Tromp

Nieuwsbrief 15

Nieuwsbrief no: 14 November 2013,

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden.

Cruising for Jesus, lifting up the Name of Jesus!

Het jaar 2013 kenmerkte zich door diverse prachtige gebeurtenissen tijdens de vele festivals die er in Nederland zijn gehouden. Cruising for Jesus (CfJ) is er zo vaak als mogelijk bij aanwezig als ambassadeurs van Jezus Christus. Daarnaast heeft CfJ ook zelf evenementen georganiseerd.

Om er eens een paar festivals te noemen, was daar de activiteit van de NSCC in Joure. Deze had een club-weekend georganiseerd met als prachtig onderdeel ervan op zaterdagmiddag met hun klassiekers gehandicapten van Maeykehiem uit Sint Nicolaasga uit te nodigen voor een indrukwekkende rondrit.

Tijdens de autoshow van de Fryske V8-Ryders in Boelensleane had CfJ een eigen stand. Een uitstekende plaats voor mooie gesprekken met zowel leden als met bezoekers.

Verder waren er nog andere activiteiten waar CfJ bij betrokken was, zoals in De Wilp, waar tijdens een autoshow flyers werden uitgedeeld.

In Vroomshoop werd het tukkerweekend georganiseerd. Een autoshow waar ook CfJ het hele weekend een stand bemande.

Bij de autoshow in Ommen werden flyers uitgedeeld, vonden meerdere mooie gesprekken plaats en werden er ook nieuwe contacten gelegd. Lees het verhaal van de zaaier, hoe hij heen ging om te zaaien. Is het niet Gods Woord dat zegt dat het een ander is die zaait en een ander is die maait.

Als medeorganisator van de autoshow in Buitenpost heeft CfJ prachtige momenten beleefd. Er was ruimte om voor veel mensen te bidden. Geweldig als in de eigen woonplaats zoveel openheid is om de grote genade van de Here Jezus te mogen delen. Immers, de oogst is groot. Er zijn veel arbeiders nodig om de oogst voor Gods Koninkrijk binnen te halen. Dat kan op evenementen als een autoshow, maar ook door een gesprek met een collega, of met een buurman/buurvrouw of zelfs met een eigen familielid.

In Appelscha, op het Hildenberg Bungalowpark, was een oldtimerdag georganiseerd. Een dag van ontmoeting, flyers uitdelen en bidden voor mensen met pijn en pijnlijke ervaringen.

Niet ieder evenement is ‘appeltje, eitje’. Want wat te denken van Hemelvaartsdag met een stand van de CMA (Christelijke Motorclub in Hardenberg) op een ‘open dag’ waar ook Hell’s Angels bij aanwezig waren.

Wat dan weer wel ‘appeltje, eitje’ is, als je aanwezig mag zijn op het Christelijke festival 3:16 in Ure-terp. Heerlijk genieten van Gods aanwezigheid en van elkaar. Een heerlijke tijd.

Ook in de eigen woonplaats Buitenpost is CfJ actief geweest, o.a. tijdens de opening van de Evangelische Boekwinkel in het dorp.

Op belangrijke evenementen, waar o.a. oude Amerikaanse auto’s de hoofdrol spelen, is CfJ aanwezig om de Here Jezus onder de mensen te brengen. Alleen in Jezus is eeuwig leven met een prachtige aanvulling uit Romeinen 2:16 ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.’ (Herziene Statenvertaling)

Het Huis van Gebed heeft in Zandvoort een bijzondere bediening. Iedere zaterdag staan zij op de markt met een banner in de talen Engels, Duits en Nederlands met het aanbod om voor mensen te bidden. Zij waren aanvankelijk degenen die via Facebook contact hadden gezocht met CfJ, omdat zij ervan overtuigd waren dat de American Sunday op het circuit van Zandvoort een goede plek zou zijn om God te vertegenwoordigen. En zo is het gekomen.

282In Zandvoort waren vele duizenden mensen aanwezig tijdens de zogenaamde American Sunday op het circuit van Zandvoort. Al eerder was er een aanwijzing gekomen dat het verstandig zou zijn om hierbij aanwezig te zijn, ook via het Huis van Gebed in Zandvoort. De presentator van die dag, Gert-Jan, was nogal enthousiast en het schalde dan ook door de luidsprekers dat Douwe en Tjitske speciaal voor deze dag niet naar de kerk waren gegaan. Een andere mooie verwijzing van de aanwezigheid van CfJ was dat de presentator riep dat je voor ‘healing’ bij Douwe en Tjitske moest zijn. Eén van de bezoekers was een jongeman die werd genezen door gebed van zijn jarenlange rugpijn. Oorzaak? Beenlengteverschil. Na genezing heeft deze jongeman de Here Jezus aangenomen. Zo zien we hoe God deze presentator van deze dag gebruikte als Zijn spreekbuis. Later bleek dat deze presentator ooit tot levend geloof was gekomen en volwassen was gedoopt. Tijdens zijn verslaglegging van deze dag, herstelde zijn geloof en diende zijn aanwezigheid een meervoudig doel tot eer en glorie van God.

Over een paar weken, op 15 december, is er in de Filadelfiagemeente in Zwaagwesteinde een doopdienst. Eén van de aanwezigen op 16 november in Buitenpost wordt dan ook gedoopt. We verwelkomen Jimmy graag in het Koninkrijk van God.

Cruising for Jesus, Gered om te redden. (16 november 2013)

290Op 16 november was het zo ver. In de Fonteinkerk in Buitenpost drommen zo’n 50 mensen samen rond de koffietafel die door koster Johan met liefde en inzet is gemaakt. Cruising for Jesus heeft deze studie- en ontmoetingsdag georganiseerd. De mensen die gekomen zijn, hebben een hart voor Jezus. Het zijn mensen die gered zijn en die het als een belangrijke taak zien om vanuit die positie ook anderen te redden voor de eeuwigheid. Hoe? Door op straat te gaan evangeliseren en mensen persoonlijk aan te spreken. Vindt iedereen dat even simpel en gemakkelijk? Nee, helemaal niet! Er waren meerdere mensen die voor de eerste keer van hun leven dit avontuur gingen ondernemen.

Op deze ontmoetingsdag staan de belevenissen en het onderwijs van twee ervaringsdeskundigen centraal: Arie de Paauw en Ronald Plat. Centraal in hun onderwijs staat de ‘kracht van evangelisatie’, waarbij ook Paulus wordt geciteerd uit 1 Korinthe 2:4-5. Een kracht die moet worden ingezet om de oogst binnen te halen, omdat God niet wil dat zielen verloren gaan, maar tot bekering komen en behouden worden.

Dezelfde Kracht die de Here Jezus gebruikte in Zijn bediening om rond te gaan, weldoende en genezende allen (Hand. 10:38), is ook de Kracht die de apostelen moesten ontvangen voor hun bediening. En dat blijkt ook uit de woorden van de Here Jezus, dat zij kracht zouden ontvangen als de Heilige Geest over hen zou komen (Hand 1:8). Hij gaf daarbij zelfs de belofte dat de apostelen grotere dingen dan Hij zouden doen (Joh. 14:12). Deze kracht is ook voor nu en voor alle gelovigen (Markus 16:18)

In Romeinen 12:2 wordt gesteld dat we niet aan deze wereld gelijkvormig moeten worden en in Ja-kobus 1:22 wordt opgeroepen om ‘daders van het woord’ te zijn en niet slechts ‘hoorders’.

Samengevat komt het hier op neer:

– genees de zieken

– wek de doden op

– drijf demonen uit

– maak alle naties tot mijn discipelen.

296Zijn wij daartoe gemachtigd? Ja! Want Gods medearbeiders zijn wij, zegt 1 Korinthe 3:9. Het is daarbij belangrijk dat alles wat wij uitspreken plaatsvindt met autoriteit én in de Naam van Jezus! (Markus 11:23 en Lucas 10:19) Wat tegelijk belangrijk is, is dat wij geloof hebben voor genezing (Matt. 17:20).

Omdat alleen genezing kan plaatsvinden door de kracht van de Heilige Geest, is er ruimte – terwijl de rest alvast aan de lunch gaat – om voor je laten bidden voor vervulling met de Heilige Geest.

Om alvast te oefenen, gaan we voor- en met elkaar bidden en zien we beenlengteverschillen ver-dwijnen. Het verschil in lengte van benen is vaak de oorzaak van chronische rugpijn.

Voordat we de straat op gaan, wordt de groep in vieren verdeeld. We strijken ons neer in Buitenpost, Surhuisterveen, Kollum en Zwaagwesteinde. Aan het eind van de dag maken we de balans op: 30 mensen hebben hun hart aan de Here Jezus gegeven en veel daarvan hebben genezing ontvangen. We hebben deze dag met een heerlijke samenkomst afgesloten en zijn de Here Jezus bijzonder dankbaar voor alle zegeningen van deze dag. Meerderen hebben zich opgegeven voor een vervolg.

showImage.php-38meer info kijk even op onze agenda www.cruisingforjesus.nl ook kunt u voor agendapunten en foto`s kijken op onze facebookpagina .
We willen jullie bedanken voor al jullie inzet en belangstelling, maar kunnen jullie hulp steeds meer gebruiken om samen Hem te dienen o.a. om mee te bidden voor alle actie`s en financieel, in Jezus naam bid ik jullie Zijn Shalom toe,

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D.Ekema en Frans Tromp

Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief no: 14 November 2013,

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden.

Cruising for Jesus zoekt ‘VISSERS VAN MENSEN’ (Matthéüs 4:19)

Het zou een gezond verlangen van iedere christen moeten zijn om niet-gelovigen kennis te laten maken met de het verlossingswerk van Jezus Christus. Hoe blij word je als later in de hemel er iemand je op de schouders tikt en je bedankt dat je niet hebt gezwegen.

293Maar hoe doe je dat? Veel mensen vinden het moeilijk om over hun geloof te praten. Daarom hebben wij twee ervaren coaches/trainers/ervaringsdeskundigen gevraagd om ons allemaal een handje te helpen in het ontwikkelen van een stuk vrijmoedigheid. De enige vrijmoedigheid die jij/u nodig hebt, is om te kiezen om erbij te zijn. Wij nodigen u van harte uit om zaterdag 16 november naar de Fonteinkerk, Achtkant 48 in Buitenpost te komen. Daar beginnen wij om 10.00 uur met studie en training onder leiding van Ronald Plat en Arie de Paauw. We gaan door tot de lunch en daarna weer verder.

Om 14.30 uur gaan we op straat in de praktijk brengen wat we daarvoor hebben geleerd. De dorpen waar we ons willen inzetten zijn Buitenpost, Surhuisterveen, Kollum en Zwaagwesteinde.

Om 19.30 uur is er een samenkomst waarin we de mensen willen ontmoeten die we op straat hebben gesproken. En zo de Heer wil, koppelen we daar nog een doopdienst aan vast. Omdat we nog geen duidelijkheid hebben over een doopdienst, vragen wij jou/u om voor ons te bidden, zodat we daar helderheid over krijgen en de juiste beslissing daarin nemen.

Neem op deze dag vrienden en/of familie mee en verspreid dit nieuws ook via je eigen Facebook pagina en andere social media.

Graag zien we jou/u op 16 november om 10.00 uur in de Fonteinkerk aan de Achtkant 48 in Buitenpost.

meer info kijk even op onze agenda www.cruisingforjesus.nl ook kunt u voor agendapunten en foto`s kijken op onze facebookpagina .
We willen jullie bedanken voor al jullie inzet en belangstelling, maar kunnen jullie hulp steeds meer gebruiken om samen Hem te dienen o.a. om mee te bidden voor alle actie`s en financieel, in Jezus naam bid ik jullie Zijn shalom toe,

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D.Ekema en Frans Tromp

Nieuwsbrief 13

Nieuwsbrief no: 13 Mei 2013,

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden,

i.v.m. het drukke seizoen waarin we zitten is onze nieuwsbrief wat achterwegen gebleven. Toch willen we jullie deel laten maken wat er zoal de laatste maanden en meer dan dit, in de naam van Jezus onder ons is gepasseerd.

Geniet en blijf bidden voor ons, onderzoek je hart ook eens of je ons financieel of met hand en span diensten terzijde wil staan, namens Cruising For Jesus, Frans Tromp.

281Pitstopdienst met als gastspreker Mattheus van der Steen 02-02-20.

Het was een zeer gezegende avond waarbij Jezus zich toonde als redder, geneesheer en bevrijder. 2 mensen hebben hun hart aan Jezus gegeven sommige hebben bevrijding ontvangen, en een aantal zijn genezen……dank U Jezus!!!! Bijzonder was ook de gezegende nawerking die we mochten ontvangen vanuit Zijn hand, mensen werden vrijgezet en hebben een sterke ontwikkeling doorgemaakt in hun roeping en identiteit in Jezus. Hij doet veel meer dan we bidden en bedenken!!!Ook is de aanbidding tijdens deze avonden altijd geweldig onder leiding van Annefrouk Ekema en vrienden die altijd spontaan hun medewerking hieraan verlenen.

Gloriestoel Franeker 02-03-2013

We hebben die zaterdag in Franeker, samen met Jezus een geweldige tijd gehad, we kunnen vaststellen dat 21 mensen tijdens de gloriestoel middag aldaar hun hart aan Jezus hebben gegeven door oa het zondaarsgebed samen met leden van het team te bidden, tijdens deze tijd hebben een tiental, ik weet het niet precies, genezing mogen ontvangen en later in de dag heeft een lieve zus een bevrijding ondergaan, in Jezus naam.

Dank U Jezus voor wat U hebt gedaan, en voor de dingen die U nog gaat doen, U zegt in Uw woord, U doet meer dan we bidden en denken in en door deze lieve mensen!!!!

meer info over de gloriestoel vind u op www.gloriestoel.nl

284Pitstopdienst 20-04-2013 met Arjan en Efi Knevel

Hieronder zijn enkele verslagen van aanwezige getuigen tijdens de Pitstopdienst:

1:Gisteravond was weer een geweldige Pitstopdienst. Heerlijk God mogen aanbidden, 6 mensen die een keuze hebben gemaakt om Jezus aan te nemen als Redder. Ongeveer 30 mensen die naar voren kwamen voor gebed, er werd gebeden voor bevrijding en weer mogen zien en ervaren dat Jezus overwinnaar is.Velen zijn krachtig aangeraakt en hebben Gods glorie mogen ervaren. 2:@Buitenpost Friesland, 6 mensen leren Jezus kennen, diversen genezen en anderen bevrijd. Verschillende mensen diep aangeraakt door Jezus en hadden een ontmoeting met Hem. Come on, the King is in town…

282American Sunday op het circuit van Zandvoort 28-04-2013. Het was een prachtige dag waar we als CFJ Jezus konden delen, nieuwe contacten opgedaan, en een jonge man heeft nadat hij genezen was van pijn in de rug en beenlengte verschil zijn hart aan Jezus gegeven,zelfs de presentator op het terrein was zo enthousiast van wat hij allemaal zag en meemaakte bij onze stand dat deze man getuigde van het werk van CFJ via de versterkte boxen op het terrein, deze keer waren we samen met Andy van der Zeep, Ezra Tromp, Annefrouk Ekema, Douwe Ekema, Tjitske Ekema, Michael Eland en het Huis Van Gebed Zandvoort, daarnaast zijn er nog twee mensen genezen, en hebben we aan velen kunnen laten zien en weten wie Hij is voor ons, dank U Jezus!

289CMA-oost Bike Trike en Americanshow 09-05-2013 Hardenberg.

We zijn voor deze dag uitgenodigd door CMA-oost(christelijke motorclub), deze broeders gaan net als ons ook de wereld in om het evangelie van liefde die Jezus in ons gelegd heeft te delen. Samen hebben we een zeer mooie dag gehad en het was goed om elkaar te ontmoeten en relaties te leggen, en ook hier hebben we mogen bidden voor een aantal mensen, Jezus verraste ons ook door een man naar deze plaats te lijden waarvoor we hebben gebeden om hem opnieuw te ontmoeten, een prachtige dag en voor herhaling vatbaar!!

290Ook zal er een team van Cruising for Jesus Zaterdag 1 Juni meewerken aan de Evangelisatie/Gloriestoelaktie in Harlingen.meer info kijk even op onze agenda www.cruisingforjesus.nl ook kunt u voor agendapunten en foto`s kijken op onze facebookpagina .

We willen jullie bedanken voor al jullie inzet en belangstelling, maar kunnen jullie hulp steeds meer gebruiken om samen Hem te dienen, onderzoek jullie hart, in Jezus naam bid ik jullie Zijn shalom toe,

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Frans Tromp.Fam D.Ekema

Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief no: 12 April 2013,

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden,

Hieronder een Uitnodiging voor de Pitstopdienst en getuigenis.

Zaterdag 20 April Cruising for Jesus “Pitstopmeeting” met Arjan & Efi Knevel om 19:30 uur in Buitenpost.

Zaterdagavond 20 april houden we een spraakmakende Evangelisatieavond in de Fonteinkerk in Buitenpost!!

Dit wordt genieten! Neem vrienden en familie mee!! Arjan en Efi zullen vertellen van de wonderen die God doet door hun wereldwijde bediening in landen als India, Nepal, Indonesie etc, etc.Er is Gelegenheid op deze avond voor persoonlijk gebed!! Neem zieken mee en laten we geloven voor genezingswonderen!!

Het doel van deze avond is dat de bezoekers (weer) aangevuurd en opgebouwd worden om met vernieuwde kracht Jezus te volgen. We hopen en bidden dat je zult worden geraakt door de woorden van de spreker en de liederen op deze avond . Het is ons gebed dat de bezoekers van deze avond, na afloop weer bemoedigd en gezegend naar huis zullen gaan.

Meer informatie over Arjan en Efi http://www.livingwaterministries.nl/

Deze meeting zal worden gehouden in de Fonteinkerk te Buitenpost en iedereen is van harte welkom als de avond om 19:30 uur begint. De muzikale invulling van deze avond zal worden verzorgd door “Cruising for Jesus aanbiddingsband”onder leiding van Annefrouk Ekema.

278 VERSLAG VAN GLORIESTOEL-ACTIE in FRANEKER, 2 MAART 2013

Zaterdag 2 Maart in Franeker mochten we als team Cruising for Jesus mee werken aan een Gloriestoelaktie.
10:30 uur was het zover ,we mochten starten met een heerlijke aanbidding in het gebouw van Levend Woord gemeente onder leiding van Annefrouk Ekema en Arie de Paauw,daarna kregen we onderwijs over krachtevangelisatie (kracht in het Woord) onder leiding van Arie de Paauw (St Arbeiders in de Oogst) , en studie en praktijk over bidden voor de zieken door Ronald Plat.

Daarna hebben we eerst met een paar van het team zelf gebeden en Gods kracht mogen ervaren en zien.

278Toen zijn we met ongeveer 14 mensen het centrum van Franeker in gegaan,veel mensen werden aangesproken en verteld dat God van ze houd en we mochten ook delen wat Gods Woord zegt over eeuwig leven met Hem. We mochten mensen prikkelen met de vraag waar komt u terecht als u sterft,en dan krijg je een heel leuk gesprek en mochten we Gods liefde tonen door te vertellen dat Jezus de Weg,de Waarheid en het Leven is.Er waren natuurlijk ook veel mensen die ons niet wilden aanhoren maar toch gehoord hebben dat God van ze houd en wie weet wat dat in beweging zet.Verder mochten we vooral ook veel jongeren aanspreken en het zondaarsgebed met hun bidden. Echt geweldig om zo als Broeders en Zusters Gods liefde te laten zien.Ook hebben we voor veel zieken mogen bidden en knieën, schouders, ruggen, voeten, heupen en beenlengte verschil werden genezen. En wat ik het mooiste vond van de hele dag was dat Gods Geest zo krachtig aanwezig was dat een marktkraamhouder zelf wenkte naar ons om meer te horen van Jezus en dat een restauranthouder ook uit zijn zaak kwam tot twee keer toe voor Redding en Genezing. Echt een geweldige dag waar we met 20 mensen het zondaarsgebed mochten bidden,velen mochten aanspreken,bemoedigen en voor zieken hebben gebeden voor genezing.We zijn als team God heel dankbaar voor deze dag en dat wij Zijn liefde mochten uitdelen zo midden op straat.

Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking!

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D. Ekema, Frans Tromp.

Nieuwsbrief 11

Nieuwsbrief no: 11 Februari 2013,

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden,

Betreft uitnodiging Studieochtend en evangeliseren, bidden voor zieken.

Iedereen van harte uitgenodigd voor Zaterdag 2 Maart wanneer we weer mogen samenwerken met Arie de Paauw van (St Arbeiders in de Oogst) en Ronald Plat voor deze keer een evangelisatieaktie in Franeker.

We zullen deze dag beginnen met God aanbidden en een studie over evangelisatie en bidden voor zieken,daarna gaan we het centrum van Franeker in om Gods liefde te laten horen en zien aan de mensen.

10:30 uur aanbidding en studie. (door Arie de Paauw en Ronald Plat)
12:00 uur broodje eten.(zelf graag wat meenemen)
13:00 uur gaan we het centrum van Franeker in met banners en tent en stoelen.

Voor meer info over deze akties kunt u altijd even hieronder het getuigenis nog even lezen en de site die eronder vermeld staat bekijken.We hopen jullie te mogen ontmoeten Zaterdag 2 Maart aan de Amperestraat 13 in Franeker.(Levend Woord Gemeente)

Ook zijn we als team heel dankbaar dat we op vele plaatsen weer welkom zijn als Stichting met zelfs onze stand en dat we ook dit jaar toestemming hebben gekregen om met stand op het circuit van Zandvoort op de American Sunday 28 April te staan, dit is een zeer druk bezochte meeting en voor ons weer een nieuwe autoshow waar we nog niet waren geweest.meer info agenda

Verslag van de vorige Gloriestoel actie van 26 Januari in Dokkum.

Zaterdag 26 Januari mochten we met een team van 11 mensen een geweldige studiemorgen beleven over de volgende onderwerpen:

1:Mensen vertellen over de liefde van God en de verzoening door Jezus Christus,door Arie Paauw

2:Bidden met zieken op straat met medewerking van Ronald Plat

Na deze studie hebben we eerst voor elkaar gebeden en Gods kracht mogen ervaren. Verschillende personen van ons team werden genezen van o.a vergroeiingen en lengteverschil in benen en armen.Daarna mochten we in het centrum van Dokkum met 19 mensen het zondaarsgebed bidden, waaronder veel jongeren.Ook werden er midden op straat mensen genezen van rugpijn,schouderpijn etc.Ook was er een vrouw die nadat ze zelf Jezus had aangenomen en werd genezen van rugpijn zo werd aangeraakt door God dat ze meteen daarna samen met een vriendin naar huis ging om voor een zus te bidden. Geweldig om mee te mogen maken hoe Gods kracht zo zichtbaar werd midden op straat.

Meer info over de gloriestoel, lees meer

Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking!

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D. Ekema, Frans Tromp.

Nieuwsbrief 10

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden,

Korte update

Verslag Gloriestoel actie van 26 Januari in Dokkum.

Afgelopen zaterdag mochten we met een team van 11 mensen een geweldige studiemorgen beleven over de volgende onderwerpen:

1:Mensen vertellen over de liefde van God en de verzoening door Jezus Christus,door Arie Paauw

2:Bidden met zieken op straat met medewerking van Ronald Plat

Na deze studie hebben we eerst voor elkaar gebeden en daar Gods kracht mogen ervaren. Verschillende personen van ons team werden genezen van o.a vergroeiingen en lengteverschil in benen en armen.Daarna mochten we in het centrum van Dokkum met 19 mensen het zondaarsgebed bidden, waaronder veel jongeren.Ook werden er midden op straat mensen genezen van rugpijn,schouderpijn etc.Ook was er een vrouw die nadat ze zelf Jezus had aangenomen en werd genezen van rugpijn zo werd aangeraakt door God dat ze meteen daarna samen met een vriendin naar huis ging om voor een zus te bidden. Geweldig om mee te mogen maken hoe Gods kracht zo zichtbaar word midden op straat.

Wij zijn hierdoor zo bemoedigd door God dat we ook graag een vervolgstudie hieraan willen geven.
Je kunt je opgeven voor deze studie/praktijkdag via website of 2 Februari tijdens de Pitstopdienst bij onze stand.Aan de hand van de opgave zullen we zo spoedig mogelijk u benaderen voor locatie en datum. Meer info over de gloriestoel, lees meer

Diensten en Autoshows

Zaterdag 2 Februari is er weer de Pitstopdienst in Buitenpost met Mattheus van der Steen.lees meer

Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking!

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D. Ekema, Frans Tromp.

Nieuwsbrief 09

Nieuwsbrief no:9, December 2012.

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden,

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Jes 9:5

Kerst is de viering rond de geboorte van een bijzonder Kind, Jezus.

Alles aan Hem is bijzonder. Hij werd geboren uit een maagd. Zijn ouders waren toen onderweg naar Bethlehem om zich te laten registeren maar vonden geen plaats om te overnachten, behalve een stal. Daar werd Hij geboren en bij gebrek aan wat anders, in de voederbak gelegd.

Hij werd al snel bezocht door de armste: de herders uit het veld die Hem loofden en prezen als geschenk. Ook de rijken komen van verre aangesneld, de magiërs uit het oosten die Hem allerlei kostbaarheden gaven. Een hele generatie aan jonge jongetjes werd vermoord om de “verlosser” te doden.

Toch staat er van Jezus geboorte niet veel in de bijbel. Het gaat er immers niet om hoe iemand begint, maar hoe hij eindigt…

Hoe wil jij herinnert worden? Als iemand die het goed deed op school of een goede baan had of veel geld had of een groot huis? Of wil je herinnert worden als iemand die een erfenis achterlaat waar anderen op verder konden bouwen? Een (geestelijk) fundament wat werkt als een paar schouders waar de volgende generatie op kan staan, zelfs na je dood? Ben jij bereid te zaaien in de generatie die voor je ligt en de generatie daarna?

255Veel bedieningen zijn gestopt met het overlijden van de leider ervan. Zou het mogelijk zijn om het werk wat God in ons gedaan heeft en Hij nog steeds doet over te dragen op de volgende generatie zodat het Koninkrijk duurzaam wordt verspreidt?

De gedachte is mooi, de uitwerking ervan zoveel beter. Laat de kerstgedachte ook hierin doorklinken: de geboorte van de volgende generatie, sterker, vol geloof en vol van Gods kracht en liefde.

We hebben het nieuwe jaar weer voor ons liggen, en je kunt waarschijnlijk net als ons terug kijken en genieten van Zijn zegeningen in 2012. Wij denken nog in tijd maar bij Jezus kunnen we telkens weer opnieuw beginnen en groeien in Hem, Hij staat met Zijn armen open om jou in het hart van de Vader te laten groeien, lees eens wat hieronder staat, waar wil jij in groeien in 2013…….

Groeien in geloof en intimiteit

Een groot geloof werkt wonderen uit. Geloof trekt Gods aanwezigheid aan. Alles is mogelijk voor wie gelooft (Marcus 9:23). Willen we groeien in geloof door een intieme relatie met Jezus Christus te onderhouden en te verdiepen. Willen we groeien in geloof door van Hem te leren door onderwijs en praktijk, zowel binnen als buiten de plaatselijke gemeente. Meerdere keren per jaar zijn er trainingsdagen georganiseerd met gekwalificeerde trainers of voorgangers die ons helpen te groeien in geloof, intimiteit, identiteit en autoriteit.

Groeien in identiteit

Satan heeft er alles aan gedaan om de ware identiteit van mensen te roven zodat ze krachteloos en doelloos worden. Jezus is gekomen, o.a. om onze identiteit te herstellen. We zijn kinderen van het Licht. We zijn gezalfden des Heren. We zijn geheiligd en gereinigd door het bloed van het Lam. Maar dit is voor ons wel een proces. Willen we groeien in onze roeping, in wie we werkelijk zijn, zoals God ons voordat we geboren werden heeft bedoeld. Het resultaat zijn gelovigen die weten wie ze zijn in Christus en zich niet langer de les laten lezen door satan.

Groeien in autoriteit

Het doen van wonderen zoals genezing, bevrijding of krachten is gebaseerd op geloof en autoriteit. We hebben allen een mate van geloof ontvangen. Jezus heeft ons ook autoriteit (macht) gegeven om in Zijn naam wonderen te doen. Willen we groeien in autoriteit over de machten van de duivel vanuit het Koninkrijk van God. Willen we groeien in het verbreken van bolwerken en vernietigende krachten van het rijk der duisternis en het vrijzetten van Gods Koninkrijk op aarde.

Groeien in verwachting van Gods aanwezigheid

Veel van wat we doen tijdens tijden van ministry is gebaseerd op wat we weten of menen van God te ontvangen. Echter Zijn manifeste aanwezigheid op ons leven, als een wolk, zal een veel grotere impact hebben op alles wat we doen voor Hem. Willen we groeien in de voortdurende aanwezigheid van Gods kracht op ons leven, naast Zijn aanwezigheid in ons leven.

Groeien in het gebruik van de gaven van de Heilige Geest

Gods Geest woont in ons. Hij is in staat veel meer te doen dan we kunnen bidden of beseffen. We hebben niet één gave van de Geest ontvangen maar allemaal. Het is aan ons om te leren ze allemaal effectief te kunnen gaan gebruiken. Gods woord is daarbij de beste handleiding, ondersteund door de Trooster en Leidsman, de Heilige Geest. Hij wil mensen graag herstellen, genezen en door ons heen. Willen we alle gaven van de Heilige Geest le-ren toepassen en daarin groeien.

Groeien in compassie en liefde voor de mensen

De Heilige Geest wil Jezus liefde graag door ons heen zichtbaar maken. Hij houdt van ons en van de anderen. Door Hem lief te hebben en een intieme relatie met Hem te ontwikkelen, zal je meer en meer liefde in je voelen stro-men waardoor je diepe compassie en liefde voor mensen zult ontvangen. Willen we leren vanuit de intieme relatie met Jezus en de Heilige Geest, de ander eveneens zo lief te hebben zoals Jezus ons leeft heeft.

Groeien in zalving, kracht en wonderen

In Gods manifeste aanwezigheid is alles mogelijk. We zijn geliefd en mogen in kracht en wonderen wandelen. Toch is dit niet iets waarin iedereen dagelijks in wandelt. Willen we leren vanuit onze zalving uit te strekken naar alles wat God te bieden heeft door datgene wat we hebben dankbaar in te zetten en toe te passen en het verder van Hem te verwachten. Willen we Hem alle ruimte geven te doen wat Hij alleen kan doen en te leren Zijn stem, handen en voeten te zijn.

Groeien in onderscheiding van geesten

Er gebeuren soms dingen met mensen die we niet goed kunnen begrijpen. Niet elke manifestatie is van de Heilige Geest afkomstig maar kan ook een demonische oorsprong hebben of vanuit het vlees (vanuit afwijzing, be-schadiging, pijn of emoties) ontstaan. Willen we leren om door de ogen van Jezus te kijken en zo te onderschei-den waar we mee te maken hebben en zo effectief te kunnen werken zoals God het bedoeld heeft.

Groeien in heiligheid en puurheid We zijn geroepen om vrij te zijn (Galaten 5:13). Toch kan de wereld met al zijn verlokkingen ons meesleuren in zonden, vuil en onzuiverheid. Willen we leren en er naar streven heilig, puur en zuiver te leven, zonder zonden in ons leven.

Cruising for Jesus activiteiten 2012

Als u de link aanklikt krijgt u een diafilmpje te zien met bijna alle aktiviteiten van 2012 http://youtu.be/k2ohP_WKDA4

20 Oktober: Pitstopdienst met Christian Tan en de CFJ aanbiddingband, buitenpost.

31November t/m 1 December Snerttreffen in Ommen (autoshow met rondrit)

Op 02 Februari 2013 organiseren we alweer onze vierde Pitstopdienst dit keer met Mattheus van der Steen en de CFJ Aanbiddingband, te Buitenpost in het gebouw van de Fonteinkerk, achtkant 48.meer info http://www.cruisingforjesus.nl/index.php?id=2692

Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking en wensen jullie gezegende kerstdagen en Gods liefdevolle nabijheid toe voor 2013

Namens het Team, Stichting Cruising for Jesus,

Frans Tromp en Fam Ekema