Nieuwsbrief 08

Nieuwsbrief nr 8, September 2012.

Hallo lieve Broeders,Zusters en vrienden.

239In Ezechiël 23:18 staat: “Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze?” spreekt de Heere HEERE.“Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?” Hier zie je wat er leeft in het vaderhart van God. En dat verlangen leeft – als het goed is – ook in onze harten. Het is onze roeping om zielen te bereiken met de blijde boodschap (evangelie) van redding, verlossing en eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer.

Gal 5:18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

De Geest doet ons op de juiste wijze in die geschonken vrijheid leven. Dit is de bron van leven, dat Christus door zijn bloed heeft verworven.Veel mensen vragen zich af, wat is dat dan, geleidt worden door de Heilige Geest, stel dan je vragen, we staan daar altijd open voor!

240We mochten afgelopen seizoen weer naar vele autoshows gaan als stichting en op de meesten ook nog met een grote stand en wat ons telkens weer opvalt, is dat we welkom zijn op de auto meetings en plaatsen waar we komen, we merken dat de gunst van de Heer met ons is. We krijgen regelmatig te horen dat de mensen respect hebben voor wat we doen, maar dat ze zelf niets ermee willen, jaja, we ervaren dat gebed telkens weer deuren opent, zonder de leiding van de Heilige Geest waren we nergens, dank U Heilige Geest!! Er zijn vele gesprekken geweest op verschillende meetings en we ervaren dat de mensen steeds nieuwsgieriger worden en steeds vrijmoediger worden om eens een kijkje in de stand te nemen, ook mochten we midden op straat nog met iemand bidden om Jezus aan te nemen.Het is echt geweldig om dit als team te ervaren hoe God deuren opent op deze shows en mensen worden aangeraakt door Zijn liefde.

Foto`s van autoshow in Vroomshoop, September 2012.

Hieronder even een korte omschrijving waar we allemaal zijn geweest.

Cruising for Jesus activiteiten 2012

24411 t/m13 Januari: Friesland in Vuur en vlam in Dokkum, in samenwerking met ETF, Geopende deur en De Ark.

13 Februari: Douwe en Tjitske getuigen in radioprogramma geloven en beleven.

18 Februari: Pitstopdienst in Buitenpost met Martin Koornstra.

7 en 8 Maart: Friesland in Vuur en Vlam in Franeker.

18 en 19 April : Friesland in vuur en vlam in Harlingen.

21 April: Pitstopdienst in Buitenpost, met Herman Boon en Life from the Attic.

11 t/m13 Mei: Terhorne USA carshow, met de stand van CFJ.

8 t/m10 Juni: Joure clubweekend + rondrit met bewoners van Maeykehiem uit Sint Nicolaasga.

22t/m24 Juni: EE, USA carmeeting, we zijn er met de stand van CFJ het gehele weekend aanwezig geweest.

7 Juli: Oldtimershow in ST Nicolaasga. Met een mandje met flyers voor de auto gestaan.

14 Juli: 12,5 jaar jubileum Ronnie en Tamara. Douwe heeft samen met Auke-Willem gesproken, Annefrouk en Michael hebben meegespeeld in de band.

24615 Juli: Berlikum autoshow, zonder stand.

26 Juli: Met een stand gestaan van CFJ, op de evangelische markt op camping het beloofde land, Voorthuizen.

28 Juli: CFJ heeft in samenwerking met BUVO en de Feestweekcommissie, de USA Day in Buitenpost georganiseerd,We hebben hier een dag gestaan met stand en ook de CMA was hier met team en stand aanwezig.

4 Augustus: Een dagdeel naar de Meeting in Wilp geweest bij Deventer, zonder stand.

12 Augustus: Dag naar USA Day Boelenslaan geweest, zonder stand.

1 September: Autoshow in Twijzelerheide.

7t/m9 September: American Tukkerday Vroomshoop, met stand.

15 September: Oldtimershow in Appelscha.

16 September: Sing Inn op camping de Roggeberg onder leiding van Annefrouk en Wieger.

Cruising for Jesus in samenwerking met CMA christelijke motorrijders en BFC op USA Day in Buitenpost 28 Juli 2012

In onze tweede Pitstopdienst met Herman Boon hebben we heerlijk gelachen en bijgetankt, en mensen hebben genezing en bevrijding ontvangen, in Jezus Naam!!

Voor meer foto`s kunt u altijd even op onze facebookpagina kijken waar we regelmatig foto`s op zetten.klik hier

En op 20 Oktober organiseert, Stichting Cruising for Jesus de derde”Pitstopdienst”, in Buitenpost met Christian Tan!

Christian Tan zal deze avond spreken, op een eigentijdse en krachtige manier zal hij het Woord brengen. Het doel van deze avond is dat de bezoekers (weer) aangevuurd en opge-bouwd worden om met vernieuwde kracht Jezus te volgen. We hopen en bidden dat je zult worden geraakt door de woorden die op deze avond zullen worden gesproken.

Het is ons gebed dat de bezoekers van deze avond en(avonden), na afloop weer bemoedigd en gezegend naar huis zullen gaan. Maar ook als je simpelweg nieuwsgierig bent naar het ge-loof en wel eens meer wil weten, over die God waar de christenen het steeds over hebben, is deze avond voor jou bedoeld.

De muzikale invulling van deze avond zal worden verzorgd door de Cruising for Jesus aanbiddingband!!

235Tijdens deze avond willen we ook vertellen wat stichting Cruising for Jesus doet. Om een tipje van de sluier op te lichten: Het is ons verlangen om in woord en daad te laten zien dat Jezus van jou houdt en dat Hij op zoek is naar jou. Er is deze avond ook gelegenheid om voor je te laten bidden, als je dat nodig hebt. Het is per slot van rekening een Pitstop-dienst. Een moment om even stil te staan, bij te komen en bij te tanken.

We hopen jullie allemaal te ontmoeten, van Harte welkom……

Ook op financieel gebied kunnen we dankbaar terugkijken,hierdoor konden we weer veel evangelisatiemateriaal gratis meegeven aan mensen op de autoshows en willen de Vader danken voor deze zegeningen, ook hierin zijn we totaal afhankelijk van Hem, dank U Jezus.

Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking ! Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D. Ekema, Frans Tromp en gezin.

Nieuwsbrief 07

Hallo lieve Broeders en Zusters.

Hierbij even een korte update over de komende diensten.

We kennen allemaal het lied ‘Ik loop de wedloop die voor mij ligt’, waarin wordt gesteld dat de ogen op Jezus zijn gericht. Niet onbelangrijk in een wereld die voor christenen een vijandige omgeving is. Immers, de duivel gaat rond als een briesende leeuw om te verslinden wat hij kan. Laat hij christenen links liggen? Integendeel, dat is zijn eerste doel, want iedereen die niet gekozen heeft, is toch al verloren. Of toch niet?

In Ezechiël 23:18 staat: “Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze?” spreekt de Heere HEERE.“Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?”

Hier zie je wat er leeft in het vaderhart van God.En dat verlangen leeft –als het goed is – ook in onze harten.Het is onze roeping om zielen te bereiken met de blijde boodschap (evangelie) van redding, verlossing en eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer.

Stichting E.T.F. zet samen met de Stichtingen Cruising for Jesus , Geopende Deur en De Ark de schouders onder deze opdracht met het thema ‘Friesland in vuur en vlam’. Daarom worden alle 11 steden van Friesland aangedaan om zielen te winnen voor het Koninkrijk van Jezus Christus. U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn in de inmiddels derde stad op rij die wordt aangedaan, namelijk Harlingen. Op 18 en 19 april bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom bij CGKV De Haven, Noordoostsingel 67, 8861 HM Harlingen.

Stichting Cruising for Jesus organiseert op haar beurt op 21 april een inspirerende avond met evangelist en cabaretier Herman Boon. Het is de missie van Boon om op humoreske wijze mensen tot het kruis van Jezus te leiden. meer info over de “Pitstopdienst” lees verder

De Here Jezus zegt in Lukas 10:2 “De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn maar weinig; daarom, bidt de Here van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstoot.” En zo mogen we gezamenlijk optreden en optrekken voor het Koninkrijk van Jezus Christus.

We hopen u spoedig te mogen begroeten!

Hartelijke groet,

Team Stichting Cruising for Jesus

Nieuwsbrief 06

Nieuwsbrief no: 6 April 2012,

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden,

Voor jullie ligt alweer onze zesde nieuwsbrief.

Nieuwtjes: Project Held, zal ook in de pitstopdienst van 21 april met Herman Boon aanwezig zijn en ze zijn natuurlijk van harte welkom !

Bart en Jettie, die de de boekentafel verzorgden: Zij zijn eigenaar van de Evangelische boekwinkel De Stal uit Harlingen. Hartelijk bedankt voor jullie inzet. We zien uit naar het vervolg hierop!

In maart komt de krant van Cruising For Jesus uit: Alle dank aan Leo Singor die de krant voor ons in elkaar heeft gezet; wij zijn daardoor enorm gezegend!

Even vooruit kijken naar o.a. de USA car shows/meetings: Zie hiervoor de laatste pagina.

We zijn de laatste maanden als stichting door Radio Eenhoorn en Radio RTV Noord Oost – Friesland, o.a. in het progamma Gospeltime, verschillende malen uitgenodigd geweest om onze getuigenissen te vertellen. Binnenkort zal dit wederom gebeuren. Erg leuk voor ons om te doen en een mooie manier om te vertellen wat de Heer in onze levens doet. Dank U Jezus !

Elfstedentocht: Als vervolg op de conferentie in Dokkum, zullen er meerdere diensten volgen onder de naam ‘Elfstedentocht’. De eerstvolgende zullen plaatsvinden op 7 en 8 maart in Franeker. Tijdens deze meetings zullen Wouter Weistra en Jannie Kloosterman spreken. Deze diensten zullen dezelfde opzet hebben als in Dokkum.

Op 11 T/M 13 Januari jl.: Het thema “Friesland in vuur en vlam” Ja, de diensten waren zeker goed en er was een echte eenheid onder de verschillende gemeentes en stichtingen, dank U Jezus. Mooi is dan om te zien dat het niet nodig is om, bij wijze van spreken te oefenen, de Heilige Geest heeft alles al voorbereid en leidt de diensten, dank U Heilige Geest. We hebben een Top samenwerking met Jannie Kloosterman, Oane van der Veen, Wouter Weistra en team van Cruising for Jesus achter de rug. Ofwel, de Geopende Deur uit Drachten, Pinkster gemeente De Ark uit Dokkum, st. E.T.F. uit Kol-lumerzwaag en st. Cruising for Jesus uit Buitenpost.

showImage.php-13kort verslag: mensen hebben voor het eerst Jezus aangenomen en we mochten bidden voor genezing en bevrijding. Aanwezigen werden vervuld met Kracht van de Heilige Geest, om vol vuur uit te gaan voor Jezus! We zijn ontzettend dankbaar voor wat er allemaal is gebeurd. God is goed! Ook de sprekers zijn we dankbaar, waaronder Mattheus, Herman, Jannie en het team van T.R.I.N. Het was fijn om met jullie samen te dienen!! Drie dagen een volle zaal. Meer foto’s zijn te zien op o.a. facebook Cruising for Jesus NL. Waar was het? EVC De Ark, De Keppels 1, Dokkum, Friesland.

Het was werkelijk indrukwekkend om te zien, met welke autoriteit we mogen uitstappen om mensen aangeraakt en be-vrijd te zien worden. Ik moet dan denken aan het Bijbelgedeelte ‘wij zijn meer dan overwinnaars in Hem die ons lief-heeft’. Het moedigt ons aan om nog meer gehoorzaam te zijn aan de opdracht “ga uit”. Wat ikzelf o.a. zo mooi vind passen in dit verhaal staat in Jesaja 58: 6-11.

193De kracht en de volheid van de Geest zullen gekend en ervaren worden, als er vuur/opwekking is van de Heilige Geest!

Maar het gaat om de verheerlijking van de Vader!

Joh12: 27 Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen. (doch niet Mijn wil maar Uw wil) 28 Vader, verheerlijk Uw Naam! Toen kwam een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken! 29 De schare dan, die daar stond en toehoorde, zeide dat er een donderslag geweest was; anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.

En Christus de Zoon van God, de Heilige Geest is in de wereld gekomen om Christus te verheerlijken!

Joh. 16: 13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 14 Hij zal Mij ver-heerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. 15 Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.

En om Christus gestalte te doen krijgen in de gelovigen!

2 Kor 3:17 De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. 18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heer-lijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Gal 4:19 Mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft;

196Ons geloof trekt Zijn genade aan! Nu lees ik in mijn bijbel verschillende keren dat Jezus bewogen was met het individu en met groepen mensen als Hij bij hen een gebrek zag. Verschillende keren stond Jezus met tranen in Zijn ogen te kijken en handelde vervolgens. Hij genas en bevrijdde iedereen die bij Hem kwam. Jezus had een enorme passie en liefde voor elk mens die Hij tegenkwam. Als Hij een gebrek zag bij iemand, zoals gebrek aan gezondheid, gebondenheid, liefdeloos-heid, verworpen zijn, etc., dan bood Hij herstel. We zien dat Hij vandaag precies hetzelfde doet en wil doen !

Op 18 Februari hebben we de Cruising for Jesus Pitstopdienst, met Martin Koornstra gehad!

198We mochten als stichting een pitstopdienst houden in de Fonteinkerk te Buitenpost, waar we enthousiast en liefdevol ontvangen werden door de koster. Johan, bedankt voor je hartelijkheid. We zien er naar uit om meer met jou en de Fonteinkerk samen te werken. Er was een goede opkomst en we hebben heerlijk God mogen aanbidden. En het Woord werd op een enthousiaste manier op de mensen overgebracht door Martin.

Er werd gesproken o.a. over David en Goliath en over het aanbidden en vrolijk zijn voor God. Maar hoe zit het op maan-dag, dinsdag en de rest van de week? Wat doen we dan met ons geloof en de liefde voor God? Durven we vanuit onze geloofsrelatie, met de kracht van de Heilige Geest, onze Goliath aan te pakken, en van glorie naar glorie een heilig leven te leiden? Na de Woordverkondiging was er ruimte voor gebed tegen angst, depressie, ziekte, etc., waar veel gehoor aan werd gegeven. We mochten voor een twintigtal mensen bidden. Tot de Vader in Jezus’ naam.

199Zichtbaar werden mensen aangeraakt door God en werden genezen in Jezus’ naam. Kortom, het was een heel gezegen-de avond met vele positieve reacties nadien. God is goed en HIJ Leeft!

In de financiën is ook voorzien. Alle kosten zijn betaald en we hebben nog een klein deel over. Dank U Jezus!

We gaan op 21 April weer van start met een pitstopdienst, met een enthousiaste spreker Herman Boon die op een ei-gentijdse leuke en krachtige manier het Woord zal brengen. Waardoor je weer aangevuurd / opgebouwd zal worden om Jezus te willen volgen. Ook deze keer zal de dienst worden gehouden in de Fonteinkerk te Buitenpost. Zij hebben aan-gegeven dat ze, als Vrijgemaakt Ger gemeente erg tevreden waren over de eerste samenwerking en er zal extra aan-dacht worden gegeven in de dienst, voor de volgende pitstopdienst. Op deze avonden willen we ons graag aan u voor-stellen en meer over ons werk vertellen. Wij hebben het verlangen als stichting om je te laten zien en horen dat Jezus ook van u houdt en Hij verlangt naar een relatie met jou. Jezus heeft het mogelijk gemaakt om je voor het eerst in con-tact met God te brengen of je relatie / geloof te herstellen / te vernieuwen. In deze diensten is het altijd de mogelijk om te kiezen om Jezus te volgen. Ook zal er tijdens deze diensten tijd en gelegenheid zijn om met u te bidden voor genezing en andere dingen die u eventueel met ons wilt delen.

202 204 206 207 208

Wauw, dat noem ik gezegend worden, al ons werk voor de Vader, is uit Zijn hand en door Zijn hand, wilt u ook bidden hoe u ons kunt zegenen, er zijn nog velen die Hem nog niet kennen, genezing willen ontvangen of vast zitten in de strik-ken van de vijand, lees maar in Joh 10:10 !

209Project Held: Om het Hart van de Vader door onze stichting te laten klinken, welke ook in onze harten klopt, hebben we het team van Project Held uitgenodigd om hun prachtige activiteiten naar de armen wezen en weduwen, aan u bekend te maken. Daarom hebben we gemeend, Aafke Woudstra en haar team van Project Held, onderdeel van TRIN, Touch, Reach and Impact the Nations uit te nodigen. Op 21 April zullen zij er ook weer bij zijn!

210Friesland in vuur en vlam Elfstedentocht, 7 en 8 Maart te Franeker.

Terhorne, USA car show, 11-13 Mei.

Zwaagwesteinde, USA car show, 19 Mei.

Joure, USA car meeting, 8 -10 juni.

Ee, USA car meeting, 22 -24 juni.

Hieronder het adres waar de komende pitstopdienst, met Herman Boon gehouden zal worden:

21 April om 19:30 uur, Fonteinkerk De Achtkant 48, 9285 VG Buitenpost.

211Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking!

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D. Ekema, Frans Tromp en gezin, fam. Hogeweide.

Nieuwsbrief 05

Hallo lieve Broeders en Zusters en vrienden

De laatste tijd zijn er veel contacten gelegd en mogen we veel samenwerken met andere Stichtingen en Gemeenten, dit ervaren wij als een zeer grote zegen en willen u via deze nieuwsbrief dan ook graag op de hoogte houden van deze ontwikkelingen binnen onze stichting.

Zaterdag 18 Februari mogen we van start gaan met onze “Pitstopdienst” in Buitenpost. Martin Koornstra van Royal mission zal op deze avond het Woord brengen. meer info over deze diensten www.cruisingforjesus.nl

186Zaterdag 21 April komt er al weer een vervolg met een “Pitstopdienst”met Herman Boon. Deze twee diensten zullen allebei worden gehouden door onze Stichting aan de achtkant 48 in Buitenpost en beginnen om 19:30 uur (Fonteinkerk). De aanbidding zal deze keer worden verzorgt door “Life from the Attic” www.lfta.nl.

Op 7 & 8 Maart gaan we weer verder met de Elfstedentocht “Friesland in Vuur en Vlam”. We hebben de stad Dokkum al gehad en onze volgende stop zal zijn in Franeker. Wij zijn als Stichting gevraagd om hier aan mee te werken en hebben een geweldige samenwerking met verschillende bedieningen o.a. Pinkstergemeente De Ark, Stichting ETF, De Geopende Deur uit Drachten. De gastgemeente die meewerkt aan de locatie Franeker is De Levend Woord gemeente uit Franeker, voor meer info en locatie zie website

Vanaf Mei gaan we zoals elk jaar USA Cars shows bezoeken,we hebben dus alweer een leuke volle agenda waar we van plan zijn heen te gaan.We zijn zelfs bij twee autoclubs welkom om met een grote stand met informatiemateriaal te staan.Bent u nieuwsgierig? dan bent u van harte welkom om ons een keer te bezoeken op een autoshow.

Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun,bemoediging en medewerking!

Namens Stichting Cruising for Jesus,

Fam. D.Ekema, Fam. F.Tromp en Ronnie en Tamara Hogeweide.

Nieuwsbrief 04

Nieuwsbrief nr. 4, Januari, 2012

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden.

171Korte update van de conferentie waar we als stiching ons nu in bevinden en tevens Gods rijke zegen voor het nieuwe jaar 2012!

We zitten op dit moment midden in de conferentie te Dokkum, waar gisteren Jannie Kloosterman gesproken heeft centraal in de boodschap staat, en ook voor de komende dagen dat mensen weer in vuur en vlam voor Jezus komen te staan!

Onze vraag aan jullie is om deze tijd met ons mee te gaan in gebed, onze dank daarvoor, ons gaat het om Jezus en Hem centraal in alles! Op dit moment zien we al mensen aangeraakt worden en wordt ervaren dat de Heer doorbraken gaat geven in de komende tijd, willen jullie daar aan deel hebben bid dan met ons mee, of kom lekker langs om mee te feesten!

Ook willen we jullie verwijzen naar onze komende pitstopdienst van 18 Ferbruari te Buitenpost.

Wij willen u weer van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking!

Namens Stichting Cruising for Jesus

Nieuwsbrief 03

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden,

Voor u ligt alweer onze derde nieuwsbrief.
Op 13 nov. zijn we als Cruising  for Jesus op bezoek geweest bij de Bikerchurch, De Kameel in Meppel. Zij zijn onderdeel van CMA Nederland. Wat opviel was de onderlinge vriendelijkheid en gastvrijheid. We hebben enkele mensen teruggezien en nieuwe contacten opgedaan. Het was goed om met elkaar de Vader te loven in Jezus’ naam!

showImage.php-26

Nieuwsbrief 02

Nieuwsbrief 2, Okt 2011.

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden, voor u licht alweer onze tweede nieuwsbrief.

Afbeelding1Op 9 Oktober hadden we het voorrecht om Ronnie en Tamara Hogeweide te dopen, en in Franeker hebben ze intussen een gemeente gevonden waar ze zich goed thuisvoelen. We hebben als stichting ook deel gehad aan de doopdienst, Annefrouk heeft oa samen met Michael een aantal liederen mogen spelen, Janine heeft gevlagt en nog veel meer.

Verder waren Frans en Lian tromp en de kinderen over uit Den Bosch en Andy uit Amsterdam om het feest bij te wonen, en was er ruimte om te bidden voor mensen, en samen voorbede te doen om de wil van de Vader te zoeken!

Douwe mocht drie mensen dopen in deze dienst samen met oudste Henk Zielman. Ook was het verlangen van Tamara om door Auke-Willem te worden gedoopt.

Het zouden eerst drie dopelingen zijn maar na een oproep kwamen er spontaan nog 4 bij, waarvan twee graag door medewerking van Douwe gedoopt wilden worden, dank U Jezus !

Geweldig om te zien hoe de Heilige Geest krachtig aan het werk is in mensenharten!

Afbeelding2Het was een schitterende dienst en voor ons als Stichting is het echt een zegen om zo`n geweldige groei te zien bij mensen die tot geloof komen en wat voor uitwerking dat weer heeft op andere mensen.

Ook hebben we na de tijd veel goede gesprekken kunnen hebben met familie en vrienden en word er in de Baptistengemeente Philadelphia te Franeker een vervolg en meer aandacht geschonken aan Stichting Cruising for Jesus door de oudsten, waar we natuurlijk heel blij mee zijn!

Binnenkort zullen we weer nieuwe ontmoetingen hebben in, oa een Bikerchurch  met Christelijke motorrijders en zien uit hoe we meer voor elkaar kunnen betekenen op oa motor en autoshows.

Ook hebben we een seizoen achter de rug met veel gezegende USA Car shows, we hebben op alle shows met een stand kunnen staan en we waren verbaasd hoeveel gesprekken we toch mochten hebben, en zo Jezus dichter naar de mensen mochten brengen.

Afbeelding4We hebben leuke foto`s en you tube filmpjes gemaakt, en mensen aangesproken door middel van een flyer, om ze uit te nodigen om eens op onze website te kijken en we hebben daarop leuke reacties gehad.

Kortom vele leuke gesprekken en voor het eerst in Belgie, te Lommel op de All American Weekend geweest waar we best wel strijd hebben ervaren maar dit valt in het niet bij de zegeningen die God ons heeft gegeven !

We willen als stichting in de komende tijd nog meer aandacht gaan geven aan hen die eenzaam zijn en in armoede leven in onze samenleving, maar ons ook meer gaan richten op gebed.

We zijn tot nu oa gezegend met de mogelijkheid om doormiddel van een caravan mensen een korte vakantie en rust aan te bieden, en er is onder de naam Prayerplace Cruising forJesus nl, op facebook, een gesloten gebedsgroep opgezet namens de stichting.

Afbeelding3Deze gebedsgroep is bedoeld voor oa onze stichting, maar ook om te dienen in gebed voor andere bedieningen, u bent van harte welkom, voor deelname wordt gevraagd een hart van gebed vanuit een levende relatie met Jezus maar ook wordt er volwassenheid in Jezus gevraagd en is het niet geheel vrijblijvend, je bent van harte welkom weet wanneer je

zegent in Jezus naam deze zegen ook weer terugkomt, dank U Heer !!

Voor aanmelding kun je je richten naar Frans Tromp, en of Douwe Ekema.

We zien ook daar waar we mogen dienen in gemeentes, campings meetings enz, samen met Jezus een duidelijke impact mogen hebben en we willen dit als stichting ook graag blijven doen, we zouden het daarom zeer op prijs stellen als we ook in de komende tijd uw ondersteuning kunnen verwachten in financiën en gebed……..!

Bedankt voor uw ondersteuning door middel van gebed, financiën etc.

Er is nog veel te schrijven maar laten we voor nu zeggen tot de volgende nieuwsbrief of ontmoeting, shalom !

Alle dank aan de Vader de Almachtige en Jezus die alleen dat doet wat Hij de Vader hoort spreken, de Heilige Geest die de wil van de Vader en de Zoon in ons werkt !

Liefdevolle groet en Gods zegen namens Cruising for Jesus

Fam D. Ekema , Ronnie en Tamara Hogeweide, Frans Tromp en gezin.

Nieuwsbrief 01

Verslag Weekend Appelscha 1 & 2 Juli

Hallo lieve Broeders en Zusters en vrienden.

03072011 Frans Tromp

Nyckle Haismastraat 24 9285 RP Buitenpost

info@cruisingforjesus.nl www.cruisingforjesus.nl

Rekeningnr.: 1060.67.974 KvKnr.: 52103080

Zo weer lekker thuis, super weekend achter de rug, 12 mensen hebben door gebed met Mattheus van der steen en het ministryteam van st Cruising For Jesus genezing ontvangen en bij een aantal is er een verbetering, genezing op gang gekomen, 2 mensen hebben hun hart aan Jezus gegeven jahoee, en een lieve zuster in Jezus is bevrijd van een demonisch bezetting, ook is er gebeden voor genezing van depressie en vervulling met de Heilige Geest en zijn er nieuwe toewijdingen gemaakt naar de Vader, dank u Jezus.

Verder was er goed onderwijs van Jaap Dieleman en Mattheus, in het durven te leven en uit te gaan naar de wereld naar de mensen die de verlossing in Jezus, Zijn liefde en onze liefde (Zijn liefde door ons heen) zo hard nodig hebben. En ook was er een leuke tijd voor de kinderen, met het theater van Stichting Zilt, Tot een van die 7 mensen met een verschil in beenlengte behoorde ikzelf ook, ik heb altijd een zeurende pijn gehad in mijn onderrug en wel eens te horen gekregen dat er een klein verschil was in beenlengte, maar ik heb altijd veel gesport, en keuringen doorlopen en het was altijd wel goed, je went eraan.

Na samen met Mattheus en Ezra gebeden te hebben voor de mensen, gaf ik aan dat ik ook last had van mijn onderrug, en ja er was een verschil in beenlengte en tot mijn verbazing heb ik nu een stukje been erbij gekregen, dank u Jezus ! Nu nog even kijken hoe mijn rug daarop gaat reageren, tot nu pijnloos al merk ik wel, na wat ik denk de boel nog op zijn plaats moet komen, omdat ik toch anders sta en loop.

Maar het gaat allemaal om Hem, Jezus de verlosser en genezer !

Deze mensen waren het gehele weekend op de camping: Douwe Tjitske Anne Frouk Janine, Annette en Willemein, Auke willem en Feikje, Piet en Annie, Ronnie en Tamara, Frans Lian Femke Ezra. Ook zijn er nog Broeders en Zusters langs geweest op de camping,was heel bemoedigend voor ons.(bedankt daarvoor)

Nog een paar hoogtepunten :

 • –  De gezelligheid en eenheid in de avond op de campingplaats.
 • –  Anne Frouk die heeft laten zien wat het betekend te durven leven in Jezus, door vrijmoedig het podium op tegaan.
 • –  De boekenstand van Geert van den Woude, weinig verkocht, maar wel een stuk been cadeau gekregen, engenezing van rugklachten.
 • –  De lieve creatievellingen onder ons zoals Ymgriet Zijlstra en Annette van der pol.
 • –  Spontaan bezoek van Jannie Kloosterman en team.
 • –  De inbreng van de theatergroep van st ZILT !
 • –  Tiny Kloosterman, die in de ministry uitstapte.
 • –  De medewerking van het createam en personeel en Directie RCN.(bedankt)Jezus kennen, ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw wegen rechtmaken. Spreuken 3:6
  Alle dank aan de Vader de Almachtige en Jezus die alleen dat doet wat Hij de Vader hoort spreken, de Heilige Geest die de wil van de Vader en de Zoon in ons werkt !
  De centrale boodschap door het weekend heen was in mijn ogen, wat je doet voor de minste van mijn broeders dat doe je voor Mij.

Mattheus sprak oa over Jes 61 ( de Vader werkt met kracht door ons heen omdat Hij ons gezalfd heeft ). 1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, 3 om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking.

Ook kwam oa Joel 2:28 naar voren, 28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. , de opdracht was durf daarin te leven, Jezus roept je !
Durf te dromen, als je herinneringen groter zijn dan je toekomst, dan ben je geestelijk aan het sterven, was een van de inzichten, die werd gedeeld.

Proclamatie : Mark 9:23, Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
De boodschap van het theaterstuk Het Hotel: Mattheus 25:40, En de Koning zal hun antwoorden en zeggen:

Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Mooi om te ontdekken tijdens het spreken van Jaap Dieleman dat er door het hele weekend een rode lijn liep, bij Mattheus wandelen in de kracht door de zalving die op je rust, het theater van Stichting Zilt, wat je doet voor de minste van je broeders dat doe je voor mij, zegt Jezus, en tijdens het spreken van Jaap Dieleman, invloed uitoefenen in je omgeving, in de naam van Jezus.
Jaap liet een hele serie voorbeelden in het woord zien hoe Jezus ons een voorbeeld daarin was,

 • –  Joh 4 Het verhaal van de Samaritaanse vrouw.
 • –  Matth 9:9-13 Het verhaal van de Tollenaar.
 • –  Marc 5: 1-20 De genezing van een bezetene.
 • –  Joh 5:5-13 De spijziging van de 5000.Ook staan er getuigenissen op onze website. Ook op de USA car shows hebben we leuke gesprekken mogen hebben. Meer info www.cruisingforjesus.nl

  Lieve mensen als jullie hierop nog een getuigenis willen toevoegen laat het weten aan de Stichting, namens Cruising For Jesus, shalom Frans . en Douwe en Fam

Financieel kunnen we ook dankbaar terugkijken.

alle rekeningen zijn betaald en het komt bijna precies uit. er zijn buiten het weekend ook nog giften binnengekomen en er stond nog wat geld op de rekening. de kosten waren ongeveer 1000 euro.
De Here heeft ruim voorzien. ik denk dat we zelfs nog een klein beetje overhouden.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw gebed,financiële steun en bemoedigingen en medewerking.

Namens Stichting Cruising For Jesus Fam D.Ekema & Frans Tromp

North Side Custom Run

OAuthException: (#200) Missing Permissions

De USA Car meeting was op een prachtige nieuwe locatie in Haskerhorne bij de manege. Er was een geweldige rondrit met bezoek aan Pedal to the metal. In de showroom stonden prachtige auto`s. Echt weer een pluim voor de organisatie. Een geweldige club met allemaal prachtige mensen. Thanks voor de leuke gesprekken en contacten.

Appelscha 2013

De Oldtimerdag in Appelscha is elk jaar weer een genot om mee te maken. En dit jaar was dat niet anders. Prachtige auto’s langs de kant van de weg en veel te zien. Een speciale vermelding verdienen wel de prachtige woonwagens die er te zien waren. Natuurlijk heb ik daar weer foto’s van gemaakt en in onderstaande slideshow kunt u die ook bekijken!