Bathmen – East Side Run

Bathmen. 9e USA Car meeting.2011

showImage.php-17We zijn vanaf vrijdagmorgen 09:00 uur tot Zondagmiddag aanwezig geweest, was echt allemaal keurig geregeld door de organisatie alleen het weer zat vooral Zondags niet zo mee, we hebben dit weekend echt geweldige gesprekken mogen hebben en zijn zeer bemoedigd door de reactie`s op onze stand.Ook zijn er nog mensen uit een gemeente in Assen langsgeweest die ons via de website volgen, dit was voor ons een aangename verrassing.Ook op een autoshow zie je toch dat het veel losmaakt bij mensen en dat je hierdoor toch leuke gesprekken krijgt.Kortom voor ons als team Cruising for Jesus was  dit echt weer een geslaagd leuk weekend.

showImage.php-16showImage.php-15

Appelscha 2011

Verslag Weekend Appelscha 1 & 2 Juli 2011

Hallo lieve Broeders en Zusters en vrienden.

showImage.php-1103-07-2011 Frans Tromp
Zo weer lekker thuis, super weekend achter de rug, 12 mensen hebben door gebed met Mattheus van der steen en het ministryteam van st Cruising For Jesus genezing ontvangen in Jezus naam en bij een aantal is er een verbetering, genezing op gang gekomen, 2 mensen hebben hun hart aan Jezus gegeven jahoee, en een lieve zuster in Jezus is bevrijd van een demonisch bezetting, ook is er gebeden voor genezing van depressie en vervulling met de Heilige Geest en zijn er nieuwe toewijdingen gemaakt naar de Vader, dank u Jezus.
Bijzonder waren de wonderen van het aangroeien van benen bij verschil in beenlengte ik heb persoonlijk bij 7 mensen de benen zien aangroeien, wauw !!!
Verder was er goed onderwijs van Jaap Dieleman en Mattheus, in het durven te leven en uit te gaan naar de wereld naar de mensen die de verlossing in Jezus, Zijn liefde en onze liefde (Zijn liefde door ons heen) zo hard nodig hebben. En ook was er een leuke tijd voor de kinderen, met het theater van Stichting  Zilt, Tot een van die 7 mensen met een verschil in beenlengte behoorde ikzelf ook, ik heb altijd een zeurende pijn gehad in mijn onderrug en wel eens te horen gekregen dat er een klein verschil was in beenlengte, maar ik heb altijd veel gesport, en keuringen doorlopen en het was altijd wel goed, je went eraan.
Na samen met Mattheus en Ezra gebeden te hebben voor de mensen, gaf ik aan dat ik ook last had van mijn onderrug, en ja er was een verschil in beenlengte en tot mijn verbazing heb ik nu een stukje been erbij gekregen, dank u Jezus !
Nu nog even kijken hoe mijn rug daarop gaat reageren, tot nu pijnloos al merk ik wel, na wat ik denk de boel nog op zijn plaats moet komen, omdat ik toch anders sta en loop.
Maar het gaat allemaal om Hem, Jezus de verlosser en genezer !

Deze mensen waren het gehele weekend op de camping:
Douwe  Tjitske Annefrouk Janine, Annette en Willemijn, Auke willem en Feikje, Piet en Annie, Ronnie en Tamara, Frans Lian Femke Ezra. Ook zijn er nog Broeders en Zusters langs geweest op de camping,was heel bemoedigend voor ons.(bedankt daarvoor)

Nog een paar hoogtepunten :

 • De gezelligheid en eenheid in de avond op de campingplaats.
 • Annefrouk die heeft laten zien wat het betekend te durven leven in Jezus, door vrijmoedig het podium op te gaan.
 • De boekenstand van Geert van den Woude, weinig verkocht, maar wel een stuk been cadeau gekregen, en genezing van rugklachten.
 • De lieve creatievellingen onder ons zoals Ymgriet Zijlstra en Annette van der pol.
 • Spontaan bezoek van Jannie Kloosterman en team.
 • De inbreng van de theatergroep van Stichting ZILT !
 • Tiny Kloosterman, die in de ministry uitstapte.
 • De medewerking van het createam en personeel en Directie RCN.(bedankt)

Jezus kennen, ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw wegen rechtmaken. Spreuken 3:6
Alle dank aan de Vader de Almachtige en Jezus die alleen dat doet wat Hij de Vader hoort spreken, de Heilige Geest die de wil van de Vader en de Zoon in ons werkt !

De centrale boodschap door het weekend heen was in mijn ogen, wat je doet voor de minste van mijn broeders dat doe je voor Mij.

showImage.php-12Mattheus sprak oa over Jes 61 ( de Vader werkt met kracht door ons heen omdat Hij ons gezalfd heeft ). 1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, 3 om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking.
Ook kwam oa Joel 2:28 naar voren, 28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. , de opdracht was durf daarin te leven, Jezus roept je !
Durf te dromen, als je herinneringen groter zijn dan je toekomst, dan ben je geestelijk aan het sterven, was een van de inzichten, die werd gedeeld.
Proclamatie : Mark 9:23, Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
De boodschap van het theaterstuk Het Hotel: Mattheus 25:40, En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.
Mooi om te ontdekken tijdens het spreken van Jaap Dieleman dat er door het hele weekend een rode lijn liep, bij Mattheus wandelen in de kracht door de zalving die op je rust, het theater van Stichting Zilt, wat je doet voor de minste van je broeders dat doe je voor mij, zegt Jezus, en tijdens het spreken van Jaap Dieleman, invloed uitoefenen in je omgeving, in de naam van Jezus.

Jaap liet een hele serie voorbeelden in het woord zien hoe Jezus ons een voorbeeld daarin was,

 • Joh 4 – Het verhaal van de Samaritaanse vrouw.
 • Matth 9:9-13 – Het verhaal van de Tollenaar.
 • Marc 5: 1-20 – De genezing van een bezetene.
 • Joh 5:5-13 – De spijziging van de 5000.

Financieel kunnen we ook dankbaar terugkijken. Alle rekeningen zijn betaald en het komt bijna precies uit. er zijn buiten het weekend ook nog giften binnengekomen en er stond nog wat geld op de rekening. de kosten waren ongeveer 1000 euro. De Here heeft ruim voorzien. ik denk dat we zelfs nog een klein beetje overhouden.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw gebed,financiële steun en bemoedigingen en medewerking.

10.000 revivalists

6 November 2010  hebben we, als gezin, onderwijs gehad over Opwekking (Revival) van  James and Debby Levesque .

showImage.php-9showImage.php-10Deze dag mochten we echt als opbouwend ervaren, veel onderwijs en ook veel profetische woorden die ons mochten bemoedigen als gezin. God kracht was sterk aanwezig. Kortom een dag die ons zeer enthousiast heeft gemaakt en waarin God ons vooral heeft bevestigd in dingen. Deze dag was georganiseerd door Trin. meer info over deze stichting vind u op de volgende website. www.trin.nl.

Getuigenis van Frans Tromp

Hallo beste lezer, welkom op de site van onze lieve vrienden Douwe en Tjitske en hun 2 dochters, ik heb ze leren kennen als oprechte, no nonsens mensen die de liefde van Jezus willen uitdragen als de Zoon van de levende God.
Mijn naam is Frans, vader van 2 lieve kinderen en nu alweer 14 jaar getrouwd, ik ben geboren in het jaar 1968, in een klein dorp dicht bij Nijmegen.
Mijn ouders waren /zijn van mening, dat als je maar goed doet voor de ander, dan is dat voldoende, kort door de bocht op een humane wijze misschien socialistische manier.
God speelde daarin dan geen of bijna geen rol, er is misschien wel iets, maar wat, geloven is voor mensen die zielig zijn en houvast zoeken, dat wordt dan helaas gezegd.
Wil je iets betekenen in het leven dan moet je er zelf iets van maken, je wordt geboren, het leven is hard, (gelukkig in Nederland valt dat nog mee), je maakt zoveel lol als je kan, je geniet, en dan ga je dood.
Maar nee lieve vrienden, ik kwam terecht in het feit dat ik alles zelf maar moest uitknokken, ik ben in mijn jeugd stukje bij beetje verbitterd geraakt door omstandigheden.
Ik was zeer gedreven in presteren, dat uiten zich vooral in veel sporten, ik ben gaan werken bij de Kon. Marine,ik ben nog meer gaan sporten,en  ik raakte steeds meer verhard en fanatieker in vechtsporten en liep volledig vast.
Ik veranderde van een gevoelige jongen in een hard en agressief persoon, totdat de Heer mij door omwegen in Goes in een studentenhuis terecht liet komen, ik was 23 net weg bij de Marine, en kwam in contact met een vrouw die vertelde dat ze een droom van God had gehad om te stoppen met reiki, ik dacht, wat moet ik daar nu mee.
Ik raakte bevriend met deze vrouw en ben de bijbel gaan lezen, ik raakte steeds meer geboeid door wat ik las, het was voor het eerst dat ik de bijbel las, ging niet naar een kerk ik had daar nog nooit over nagedacht, maar diep van binnen werd ik gegrepen, mijn denken begon te veranderen en op een moment heb ik naar de Heer gebeden, als het waar is wat ik lees, dan wil ik U leren kennen!!
En Hij liet zich kennen als een levende God en mijn gebeden naar Hem werden verhoord, ik ben in okt 1992 op mijn knieën gegaan en heb mijn leven aan Jezus gegeven, ik ben gedoopt in 1993 en een paar maanden daarna leerde ik de kracht van de Heilige Geest kennen.
showImage.php-7Dit vond plaats in Zagreb, waarbij ik door de Heilige Geest gebroken werd door het verdriet ,dat de Vader heeft, over al het leed en degene die niet kiest om Hem gehoorzaam te zijn, vrijwillig en uit liefde als antwoord op Zijn liefde.
Kort daarna kreeg ik hevige trillingen in mijn armen en benen, en er ontstond een fysiek voelbare band rondom mijn schedel, deze band was van korte duur, toen was het alsof er een ballon in mijn hoofd knapte en er kwam een intense vrede over me, zo liefdevol en vredig, de band was weg, en de Heer gaf me beloftes mee door een profetisch woord.
Daar in Kroatië heb ik voor het eerst de genezende hand van Jezus gezien, zoals 3 zwaar verslaafde mannen die van de een op de andere dag totaal vrijkwamen van de drugs.
Ik heb tot nu toe veel wonderen, genezingen en bevrijdingen mogen zien, waaronder ook in mijn gezin, onze Heer leeft en Hij verlangd erna om met je op weg te gaan!!!
Als gevolg van Zijn beloften voor mij en voor mijn gezin, zijn er verschillende deuren open gegaan, en mijn passie is bidden en voorbede doen, in mijn gemeente, in het land in teams, en overal waar de Heilige Geest mij leid.
Ik en mijn gezin hebben het voorrecht om te weten als we sterven, we voor eeuwig in de Hemel zullen zijn, we zijn nu al deel aan het eeuwig leven, we doen ons best met vallen en opstaan onder Zijn machtige hand, het leven met de Heer is niet voor zielige mensen, maar een welgevallig offer als antwoord op Zijn liefde, de rede waarom we geschapen zijn.
Wil je meer weten, wil je mailen of contact, wees vrijmoedig ook is er altijd ruimte voor gebed, trompjes@home.nl.

Groet,

Frans.

Getuigenis Wouter Weistra

Hoi aan allemaal die dit lezen,

Mijn naam is Wouter Weistra en ik ben van het bouwjaar 1967. Ik ben geboren in een gezin waarin het evangelie nou niet echt centraal stond. Tegenovergestelde soms best wel eens, als er weer eens iets over het geloof was te horen waarin werd verteld over hoe Jezus redding bevrijding en genezing kon geven  er altijd vrij grof werd gereageerd.
Dus ik ben opgegroeid met niet echt een levende God in mijn doen en laten.
Later toen ik wat ouder werd heb ik behoorlijk veel alcohol genuttigd en werd daardoor behoorlijk agressief en hierdoor raakte ik vaak tot echt heel vaak in gevechten verzeild en werd alleen maar kwader en kwader op iedereen om mij heen.
Dit ging een eigen leven leiden en ik dacht op bepaalde momenten echt dat iedereen tegen mij was en daardoor was de cirkel weer rond en ging ik weer kwaad de straat op en de kroeg in alwaar ik mij weer behoorlijk kon uitleven?!?
Ik heb op een bepaald moment mijn huidige vrouw ontmoet en door haar kreeg ik te horen over Jezus, nou je kunt je wel voorstellen dat ik daar nou niet echt op zat te wachten maar tja wie verliefd is doet wel eens gek!
Ik ging wel langzamerhand meer nadenken over wie God nu eigenlijk was en moest ook wel erkennen dat het niet zomaar iets is dat wij hier op deze aarde omstappen in ons complexiteit.
Ik heb heel veel gesprekken met mijn vrouw over Jezus gehad en steeds vaker kwamen er  toevalligheden op mijn pad waar ik niet om heen kon. Zo ook iemand in onze familie die echt Jezus had aangenomen in zijn leven en die hierdoor zo sterk was veranderd dat wij er niks meer van snapten.
Ik was bang dat dit familie lid in een of andere sekte was getreden?
Met mijn driftig karakter was ik bereid om hem uit deze sekte te halen en ging hiervoor naar de kerk waar hij bij was aangesloten, totdat wij daar zaten en het volle evangelie over ons heen kregen, dit deed zoveel met mij dat ik in de eerste instantie schrok en behoorlijk driftig werd en meende dat ik ons moest beschermen, niet wetende dat God al met mij aan het werk was.
Na afloop van de dienst zei ik tegen mijn vrouw : Hier zie je mij NOOIT weer.
Maar zoals bij de meesten van u bekend is duurt NOOIT maar drie dagen.
Want de volgende zondag stonden wij in de huiskamer en besloten na wat heen en weer gepraat om dan toch maar weer naar de dienst te gaan, te stoer om tegen elkaar te zeggen dat we erheen werden gedreven door Iets.
Na een aantal weken van naar de dienst gaan kreeg ik een steeds onbehaaglijker gevoel want na afloop van elke dienst werd er opgeroepen om je te bekeren en een kind van God te worden door de Here Jezus in je leven uit te nodigen.
Dit ging zover dat ik de laatste week voor mijn bekering bijna de hele week heb lopen vloeken en tieren want ik voelde de machtige hand van God die mij trok naar Zijn Troon van genade.
Maar ik wilde dit niet en ik was op dat moment nog werkzaam als dakdekker en weet nog als de dag van gisteren dat ik op het hoogste punt van een dak zat met de vuisten omhoog zeggende met de tranen in mijn ogen: God U krijgt mij niet, en wat daarna aan taalgebruik volgde laat ik hier maar achterwege want dat is niet zo mooi.
Tot op die bewuste zondagochtend wij van bed afkwamen en weer werden gedreven door de machtige hand van God. Ik weet nog dat ik de dienst in een vlaag van verdriet en schaamte maar ook woede heb meegemaakt want ik wist diep van binnen dat er vandaag keuzes moesten worden gemaakt. Maar lieve mensen ik was zo bang om te veranderen en niet meer de Wouter te zijn die ik was, iemand die de eigen regie deed en nooit geen dingen uit handen gaf.
Ik was bang en koud tot op het bot , tot aan het einde van de dienst en de voorganger weer een oproep deed om je leven aan Jezus te geven en ik weet niet hoe maar ik weet dat ik met diepe verbazing naar mijn rechterhand zat te staren en ik zag dat die bewuste hand loodrecht omhoog stond??? Hoe dit zo vreemd, ik wilde het niet en ik wilde het wel ik twijfelde maar had dus diep in mijn hart al een keuze gemaakt alleen moest dit nog even aan de hersenen worden doorgegeven.
Tot op het moment dat ik dus daadwerkelijk registreerde van mijzelf dat ik mijn leven aan Jezus ging geven knapte er iets in mij en moest erkennen dat God werkelijkheid was en dat ik dit mijn hele leven al had geweten maar nooit had gesnapt. Tot mijn grote vreugde zag ik dat mijn  lieve vrouw zonder het met mij te overleggen op hetzelfde moment ook een keuze voor de Here Jezus had gemaakt, samen zijn we toen naar voren gegaan en hebben samen met mensen uit die gemeente het zondaars gebed gebeden.
Dit heeft mijn hele leven 180 graden veranderd, er is een diepe vrede in mijn hart gekomen en heb mij samen met mijn vrouw laten dopen.
Toen is er ook het zaad van verlangen in mijn hart geplaatst, een verlangen om de mensen te vertellen over hoe God door Jezus heen en onder de leiding van Zijn Heilige Geest mij leven heeft verandert.
Dit is in het kort mijn getuigenis en voor de mensen die meer van mij willen weten ik zou zo zeggen neem gerust contact op bel of mail mij en ik wil aan jou of in je gemeente of bij de jeugd of waar dan ook mijn bekerings verhaal vertellen.
Want getuigenissen heb ik genoeg, wij hebben mogen ervaren hoe God ons heeft gezegend in ons bediening en kunnen vertellen van mensen die we tot Jezus hebben mogen leiden en kunnen ook vertellen over hoe God nog steeds wil genezen.
Zo hebben we een hart vol van getuigenissen die ik samen met u wil delen.

Wouter Weistra
Stichting Evangelisatieteam Friesland
www.etf4u.nl
06 – 46 48 49 50

Getuigenissen conferentie: “Hemel op aarde”

<p style=”text-align: justify;”>Wij  hebben als gezin meegewerkt aan een conferentie die georganiseerd werd door Trin.We hebben gediend in het Ministryteam,(bidden voor mensen).Ook mijn vrouw Tjitske werd op een bijzondere manier door vele Broeders en Zusters heen aangemoedigd met Gods woorden om ook hierin een stap in geloof te zetten en toch mee te gaan werken in dit team hoewel dit voor haar eerst een hele moeilijke beslissing was om dit te doen werd ze hierin elke dag meer  bevestigd.. Door dit te doen heeft God haar  superrijk gezegend en heeft ze echt mogen ervaren dat ook de kracht van Gods Geest door haar heen mocht werken. Even een kort verslag. Er waren vele sprekers o.a Mattheüs v/d Steen ,Gerard de Groot, Willem Ouweneel, Lodewijk van Weerden, David de Vos, Herman Boon en nog vele anderen. We zijn als gezin zeer bemoedigd door deze conferentie, we hebben echt een deken van Gods liefde ervaren onder elkaar, we hebben als team voor honderden mensen mogen biddden en ze mogen bemoedigen en hebben echt de kracht van Gods Geest mogen ervaren door onze handen heen, ook het Woord was zeer duidelijk en opbouwend en zelfs bij de jeugd waar ook onze dochter Annefrouk mee mocht bidden in het Ministryteam mocht ze echt iets van Gods Vaderhart proeven en ervaren en werd ze krachtig gebruikt om vele jongeren te bemoedigen en met hen mee te huilen en natuurlijk te zegenen,ook daar ervoeren ze echt de Kracht en Zalving van de Geest van God. Janine onze jongste dochter heeft dit alles ook zeer positief ervaren. Ook was er nog een doopdienst waar sommigen nadat Gods Geest met kracht kwam niet meer op de benen konden blijven staan. Wij waren toen we thuis waren nog onder de indruk wat God heeft gedaan door zijn kinderen heen. Maar ook zelfs zonder onze handen rechtstreeks naar de mensen toe was het zichtbaar wat God deed. We hebben echt ervaren als team als we verlangen naar minder van onszelf en meer van Gods Geest dat Hij krachtige dingen doet. Meer getuigenissen volgen.</p>

Bekeringsverhaal Douwe en Tjitske

Ik ben Douwe Ekema en samen met mijn vrouw Tjitske willen  we  graag getuigen van hoe we tot geloof zijn gekomen.

Voor  mijn bekering leefde ik er maar wat op los en dacht vooral mijn  plezier in drank te vinden en veel te feesten. Door deze levenswijze ging mijn aandacht naar van alles en nog wat maar niet naar mijn gezin. Ik  ging altijd vaak op stap en mocht dan ook graag altijd even een gokje wagen achter zo`n gokkast wat natuurlijk vervelende financiële gevolgen had. Ook was er dan altijd veel negatieve spanning tussen mijn  vrouw en ik maar gelukkig vergaf ze me altijd weer en daardoor zijn we nu nog steeds gelukkig bij elkaar. Door het vele drankgebruik gedraagde ik mij altijd op een manier waar ik me achterna wel eens voor schaamde en wat ons huwelijk had kunnen kosten.Ook tijdens Usa car meetings nam ik altijd zoveel alcohol  dat als ik de andere dag hoorde wat ik had gedaan  ik daarvan schrok. Op dat moment interesseerde me het niks wat  anderen van mijn gedrag vonden want ik dacht dat hier allemaal niks mis mee was. Maar achteraf  nadat we Jezus hadden aangenomen was het net of verdween de enorme muur die ik had opgebouwd en besefte ik dat ik met deze levensstijl mijn gezin pijn deed en heel ver was verwijderd van de weg die God voor ons heeft bedoeld en dat spijt me zeer.Tjitske ging nog wel eens naar een Bijbelstudie en het geloof heeft haar nooit echt losgelaten. Maar ze miste hierin de echtheid. Het was dan ook in 2003 dat mijn vrouw Tjitske naar een gastendienst was in  de Filadelfia gemeente in Zwaagwesteinde en waar zij een keuze had gemaakt voor Jezus om Hem te volgen. Die avond heeft ze ook met een Zuster gebeden voor mijn situatie. Ze kwam die avond thuis en ik wist niet eens dat ze daar heen was omdat we bij elkaar langs leefden en ze vertelde me  dat  ze tot geloof was gekomen en dat ze zich wilde laten dopen.

Mijn antwoord daarop was heel simpel. Mooi voor jou maar niet voor mij want ik ben al als baby gedoopt en daarmee uit.Tjitske gaf daarop geen antwoord en is naar boven gegaan en heeft een boekje achtergelaten over de doop op tafel. In mijn nieuwsgierigheid dacht ik laat mij toch maar even lezen wat er over de doop word verteld. De eerste tekst die ik tegen kwam was  Handelingen 2:38 U moet zich bekeren tot God  en u laten dopen  in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven. Het  was op dat moment net of God  tegen me zij, jongen als baby kon je je nog niet bekeren en daarna heb ik de bijbel opgezocht die toch nog ergens in de kast stond en alle teksten opgezocht om te zien wat er in het boekje stond over de doop of het inderdaad ook klopt.

showImage.php-2Daarna kwam ik nog enkele teksten tegen waardoor ik steeds meer drang kreeg om verder te zoeken. Mijn vrouw kwam na dit alles na ongeveer 15 min weer naar beneden en schrok wat ik toen tegen haar zij,dit was namelijk , Tjitske ik wil graag met je mee en me bekeren en  me samen met jou laten dopen. Nou je snapt wel dat ze natuurlijk verbaasd was en hoe dit nou mogelijk was in 15 min omdat ik voor deze 15 min niks van het geloof moest hebben. Na een zoektocht in de bijbel kreeg ik ook nog  een tekst voor de kinderen Marcus 10: 14-16 13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Dus na enige tijd hebben we een gesprek gehad met de voorganger en zijn we in 2003 allebei gedoopt door onderdompeling en de kinderen zijn opgedragen/ gezegend in dezelfde dienst. Nu inmiddels is onze oudste dochter Annefrouk ook gedoopt en kan ik zeggen dat ons leven zeer zeker is veranderd en hebben we een nog betere relatie gekregen. Beide Kinderen zowel Annefrouk  en Janine ervaren ook echt God in hun leven en willen ook graag Hem volgen.  Ook zijn er intussen vele bijzondere dingen gebeurd wat u ook op deze site kunt bekijken onder andere getuigenissen en bij de foto`s staat nog een verslag van de bijzondere reis naar India van Tjitske en ook nog enkele filmpjes.  Wij ervaren deze verandering in ons leven als een zegen en zou me ook geen leven zonder Jezus meer kunnen voorstellen en ook kijken we nu anders tegen de toekomst aan als eerst en daarom willen we dit ook graag delen met vrienden en mensen die hier meer over willen weten. Want Jezus wil er ook voor u zijn en u het eeuwig leven schenken.