Getuigenissen conferentie: “Hemel op aarde”

<p style=”text-align: justify;”>Wij  hebben als gezin meegewerkt aan een conferentie die georganiseerd werd door Trin.We hebben gediend in het Ministryteam,(bidden voor mensen).Ook mijn vrouw Tjitske werd op een bijzondere manier door vele Broeders en Zusters heen aangemoedigd met Gods woorden om ook hierin een stap in geloof te zetten en toch mee te gaan werken in dit team hoewel dit voor haar eerst een hele moeilijke beslissing was om dit te doen werd ze hierin elke dag meer  bevestigd.. Door dit te doen heeft God haar  superrijk gezegend en heeft ze echt mogen ervaren dat ook de kracht van Gods Geest door haar heen mocht werken. Even een kort verslag. Er waren vele sprekers o.a Mattheüs v/d Steen ,Gerard de Groot, Willem Ouweneel, Lodewijk van Weerden, David de Vos, Herman Boon en nog vele anderen. We zijn als gezin zeer bemoedigd door deze conferentie, we hebben echt een deken van Gods liefde ervaren onder elkaar, we hebben als team voor honderden mensen mogen biddden en ze mogen bemoedigen en hebben echt de kracht van Gods Geest mogen ervaren door onze handen heen, ook het Woord was zeer duidelijk en opbouwend en zelfs bij de jeugd waar ook onze dochter Annefrouk mee mocht bidden in het Ministryteam mocht ze echt iets van Gods Vaderhart proeven en ervaren en werd ze krachtig gebruikt om vele jongeren te bemoedigen en met hen mee te huilen en natuurlijk te zegenen,ook daar ervoeren ze echt de Kracht en Zalving van de Geest van God. Janine onze jongste dochter heeft dit alles ook zeer positief ervaren. Ook was er nog een doopdienst waar sommigen nadat Gods Geest met kracht kwam niet meer op de benen konden blijven staan. Wij waren toen we thuis waren nog onder de indruk wat God heeft gedaan door zijn kinderen heen. Maar ook zelfs zonder onze handen rechtstreeks naar de mensen toe was het zichtbaar wat God deed. We hebben echt ervaren als team als we verlangen naar minder van onszelf en meer van Gods Geest dat Hij krachtige dingen doet. Meer getuigenissen volgen.</p>

Geplaatst in Nieuws.