Nieuwsbrief 02

Nieuwsbrief 2, Okt 2011.

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden, voor u licht alweer onze tweede nieuwsbrief.

Afbeelding1Op 9 Oktober hadden we het voorrecht om Ronnie en Tamara Hogeweide te dopen, en in Franeker hebben ze intussen een gemeente gevonden waar ze zich goed thuisvoelen. We hebben als stichting ook deel gehad aan de doopdienst, Annefrouk heeft oa samen met Michael een aantal liederen mogen spelen, Janine heeft gevlagt en nog veel meer.

Verder waren Frans en Lian tromp en de kinderen over uit Den Bosch en Andy uit Amsterdam om het feest bij te wonen, en was er ruimte om te bidden voor mensen, en samen voorbede te doen om de wil van de Vader te zoeken!

Douwe mocht drie mensen dopen in deze dienst samen met oudste Henk Zielman. Ook was het verlangen van Tamara om door Auke-Willem te worden gedoopt.

Het zouden eerst drie dopelingen zijn maar na een oproep kwamen er spontaan nog 4 bij, waarvan twee graag door medewerking van Douwe gedoopt wilden worden, dank U Jezus !

Geweldig om te zien hoe de Heilige Geest krachtig aan het werk is in mensenharten!

Afbeelding2Het was een schitterende dienst en voor ons als Stichting is het echt een zegen om zo`n geweldige groei te zien bij mensen die tot geloof komen en wat voor uitwerking dat weer heeft op andere mensen.

Ook hebben we na de tijd veel goede gesprekken kunnen hebben met familie en vrienden en word er in de Baptistengemeente Philadelphia te Franeker een vervolg en meer aandacht geschonken aan Stichting Cruising for Jesus door de oudsten, waar we natuurlijk heel blij mee zijn!

Binnenkort zullen we weer nieuwe ontmoetingen hebben in, oa een Bikerchurch  met Christelijke motorrijders en zien uit hoe we meer voor elkaar kunnen betekenen op oa motor en autoshows.

Ook hebben we een seizoen achter de rug met veel gezegende USA Car shows, we hebben op alle shows met een stand kunnen staan en we waren verbaasd hoeveel gesprekken we toch mochten hebben, en zo Jezus dichter naar de mensen mochten brengen.

Afbeelding4We hebben leuke foto`s en you tube filmpjes gemaakt, en mensen aangesproken door middel van een flyer, om ze uit te nodigen om eens op onze website te kijken en we hebben daarop leuke reacties gehad.

Kortom vele leuke gesprekken en voor het eerst in Belgie, te Lommel op de All American Weekend geweest waar we best wel strijd hebben ervaren maar dit valt in het niet bij de zegeningen die God ons heeft gegeven !

We willen als stichting in de komende tijd nog meer aandacht gaan geven aan hen die eenzaam zijn en in armoede leven in onze samenleving, maar ons ook meer gaan richten op gebed.

We zijn tot nu oa gezegend met de mogelijkheid om doormiddel van een caravan mensen een korte vakantie en rust aan te bieden, en er is onder de naam Prayerplace Cruising forJesus nl, op facebook, een gesloten gebedsgroep opgezet namens de stichting.

Afbeelding3Deze gebedsgroep is bedoeld voor oa onze stichting, maar ook om te dienen in gebed voor andere bedieningen, u bent van harte welkom, voor deelname wordt gevraagd een hart van gebed vanuit een levende relatie met Jezus maar ook wordt er volwassenheid in Jezus gevraagd en is het niet geheel vrijblijvend, je bent van harte welkom weet wanneer je

zegent in Jezus naam deze zegen ook weer terugkomt, dank U Heer !!

Voor aanmelding kun je je richten naar Frans Tromp, en of Douwe Ekema.

We zien ook daar waar we mogen dienen in gemeentes, campings meetings enz, samen met Jezus een duidelijke impact mogen hebben en we willen dit als stichting ook graag blijven doen, we zouden het daarom zeer op prijs stellen als we ook in de komende tijd uw ondersteuning kunnen verwachten in financiën en gebed……..!

Bedankt voor uw ondersteuning door middel van gebed, financiën etc.

Er is nog veel te schrijven maar laten we voor nu zeggen tot de volgende nieuwsbrief of ontmoeting, shalom !

Alle dank aan de Vader de Almachtige en Jezus die alleen dat doet wat Hij de Vader hoort spreken, de Heilige Geest die de wil van de Vader en de Zoon in ons werkt !

Liefdevolle groet en Gods zegen namens Cruising for Jesus

Fam D. Ekema , Ronnie en Tamara Hogeweide, Frans Tromp en gezin.

Geplaatst in Nieuwsbrief.