Nieuwsbrief 04

Nieuwsbrief nr. 4, Januari, 2012

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden.

171Korte update van de conferentie waar we als stiching ons nu in bevinden en tevens Gods rijke zegen voor het nieuwe jaar 2012!

We zitten op dit moment midden in de conferentie te Dokkum, waar gisteren Jannie Kloosterman gesproken heeft centraal in de boodschap staat, en ook voor de komende dagen dat mensen weer in vuur en vlam voor Jezus komen te staan!

Onze vraag aan jullie is om deze tijd met ons mee te gaan in gebed, onze dank daarvoor, ons gaat het om Jezus en Hem centraal in alles! Op dit moment zien we al mensen aangeraakt worden en wordt ervaren dat de Heer doorbraken gaat geven in de komende tijd, willen jullie daar aan deel hebben bid dan met ons mee, of kom lekker langs om mee te feesten!

Ook willen we jullie verwijzen naar onze komende pitstopdienst van 18 Ferbruari te Buitenpost.

Wij willen u weer van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking!

Namens Stichting Cruising for Jesus

Geplaatst in Nieuwsbrief.