Nieuwsbrief 07

Hallo lieve Broeders en Zusters.

Hierbij even een korte update over de komende diensten.

We kennen allemaal het lied ‘Ik loop de wedloop die voor mij ligt’, waarin wordt gesteld dat de ogen op Jezus zijn gericht. Niet onbelangrijk in een wereld die voor christenen een vijandige omgeving is. Immers, de duivel gaat rond als een briesende leeuw om te verslinden wat hij kan. Laat hij christenen links liggen? Integendeel, dat is zijn eerste doel, want iedereen die niet gekozen heeft, is toch al verloren. Of toch niet?

In Ezechiël 23:18 staat: “Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze?” spreekt de Heere HEERE.“Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?”

Hier zie je wat er leeft in het vaderhart van God.En dat verlangen leeft –als het goed is – ook in onze harten.Het is onze roeping om zielen te bereiken met de blijde boodschap (evangelie) van redding, verlossing en eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer.

Stichting E.T.F. zet samen met de Stichtingen Cruising for Jesus , Geopende Deur en De Ark de schouders onder deze opdracht met het thema ‘Friesland in vuur en vlam’. Daarom worden alle 11 steden van Friesland aangedaan om zielen te winnen voor het Koninkrijk van Jezus Christus. U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn in de inmiddels derde stad op rij die wordt aangedaan, namelijk Harlingen. Op 18 en 19 april bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom bij CGKV De Haven, Noordoostsingel 67, 8861 HM Harlingen.

Stichting Cruising for Jesus organiseert op haar beurt op 21 april een inspirerende avond met evangelist en cabaretier Herman Boon. Het is de missie van Boon om op humoreske wijze mensen tot het kruis van Jezus te leiden. meer info over de “Pitstopdienst” lees verder

De Here Jezus zegt in Lukas 10:2 “De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn maar weinig; daarom, bidt de Here van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstoot.” En zo mogen we gezamenlijk optreden en optrekken voor het Koninkrijk van Jezus Christus.

We hopen u spoedig te mogen begroeten!

Hartelijke groet,

Team Stichting Cruising for Jesus

Geplaatst in Nieuwsbrief.