Nieuwsbrief 08

Nieuwsbrief nr 8, September 2012.

Hallo lieve Broeders,Zusters en vrienden.

239In Ezechiël 23:18 staat: “Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze?” spreekt de Heere HEERE.“Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?” Hier zie je wat er leeft in het vaderhart van God. En dat verlangen leeft – als het goed is – ook in onze harten. Het is onze roeping om zielen te bereiken met de blijde boodschap (evangelie) van redding, verlossing en eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer.

Gal 5:18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

De Geest doet ons op de juiste wijze in die geschonken vrijheid leven. Dit is de bron van leven, dat Christus door zijn bloed heeft verworven.Veel mensen vragen zich af, wat is dat dan, geleidt worden door de Heilige Geest, stel dan je vragen, we staan daar altijd open voor!

240We mochten afgelopen seizoen weer naar vele autoshows gaan als stichting en op de meesten ook nog met een grote stand en wat ons telkens weer opvalt, is dat we welkom zijn op de auto meetings en plaatsen waar we komen, we merken dat de gunst van de Heer met ons is. We krijgen regelmatig te horen dat de mensen respect hebben voor wat we doen, maar dat ze zelf niets ermee willen, jaja, we ervaren dat gebed telkens weer deuren opent, zonder de leiding van de Heilige Geest waren we nergens, dank U Heilige Geest!! Er zijn vele gesprekken geweest op verschillende meetings en we ervaren dat de mensen steeds nieuwsgieriger worden en steeds vrijmoediger worden om eens een kijkje in de stand te nemen, ook mochten we midden op straat nog met iemand bidden om Jezus aan te nemen.Het is echt geweldig om dit als team te ervaren hoe God deuren opent op deze shows en mensen worden aangeraakt door Zijn liefde.

Foto`s van autoshow in Vroomshoop, September 2012.

Hieronder even een korte omschrijving waar we allemaal zijn geweest.

Cruising for Jesus activiteiten 2012

24411 t/m13 Januari: Friesland in Vuur en vlam in Dokkum, in samenwerking met ETF, Geopende deur en De Ark.

13 Februari: Douwe en Tjitske getuigen in radioprogramma geloven en beleven.

18 Februari: Pitstopdienst in Buitenpost met Martin Koornstra.

7 en 8 Maart: Friesland in Vuur en Vlam in Franeker.

18 en 19 April : Friesland in vuur en vlam in Harlingen.

21 April: Pitstopdienst in Buitenpost, met Herman Boon en Life from the Attic.

11 t/m13 Mei: Terhorne USA carshow, met de stand van CFJ.

8 t/m10 Juni: Joure clubweekend + rondrit met bewoners van Maeykehiem uit Sint Nicolaasga.

22t/m24 Juni: EE, USA carmeeting, we zijn er met de stand van CFJ het gehele weekend aanwezig geweest.

7 Juli: Oldtimershow in ST Nicolaasga. Met een mandje met flyers voor de auto gestaan.

14 Juli: 12,5 jaar jubileum Ronnie en Tamara. Douwe heeft samen met Auke-Willem gesproken, Annefrouk en Michael hebben meegespeeld in de band.

24615 Juli: Berlikum autoshow, zonder stand.

26 Juli: Met een stand gestaan van CFJ, op de evangelische markt op camping het beloofde land, Voorthuizen.

28 Juli: CFJ heeft in samenwerking met BUVO en de Feestweekcommissie, de USA Day in Buitenpost georganiseerd,We hebben hier een dag gestaan met stand en ook de CMA was hier met team en stand aanwezig.

4 Augustus: Een dagdeel naar de Meeting in Wilp geweest bij Deventer, zonder stand.

12 Augustus: Dag naar USA Day Boelenslaan geweest, zonder stand.

1 September: Autoshow in Twijzelerheide.

7t/m9 September: American Tukkerday Vroomshoop, met stand.

15 September: Oldtimershow in Appelscha.

16 September: Sing Inn op camping de Roggeberg onder leiding van Annefrouk en Wieger.

Cruising for Jesus in samenwerking met CMA christelijke motorrijders en BFC op USA Day in Buitenpost 28 Juli 2012

In onze tweede Pitstopdienst met Herman Boon hebben we heerlijk gelachen en bijgetankt, en mensen hebben genezing en bevrijding ontvangen, in Jezus Naam!!

Voor meer foto`s kunt u altijd even op onze facebookpagina kijken waar we regelmatig foto`s op zetten.klik hier

En op 20 Oktober organiseert, Stichting Cruising for Jesus de derde”Pitstopdienst”, in Buitenpost met Christian Tan!

Christian Tan zal deze avond spreken, op een eigentijdse en krachtige manier zal hij het Woord brengen. Het doel van deze avond is dat de bezoekers (weer) aangevuurd en opge-bouwd worden om met vernieuwde kracht Jezus te volgen. We hopen en bidden dat je zult worden geraakt door de woorden die op deze avond zullen worden gesproken.

Het is ons gebed dat de bezoekers van deze avond en(avonden), na afloop weer bemoedigd en gezegend naar huis zullen gaan. Maar ook als je simpelweg nieuwsgierig bent naar het ge-loof en wel eens meer wil weten, over die God waar de christenen het steeds over hebben, is deze avond voor jou bedoeld.

De muzikale invulling van deze avond zal worden verzorgd door de Cruising for Jesus aanbiddingband!!

235Tijdens deze avond willen we ook vertellen wat stichting Cruising for Jesus doet. Om een tipje van de sluier op te lichten: Het is ons verlangen om in woord en daad te laten zien dat Jezus van jou houdt en dat Hij op zoek is naar jou. Er is deze avond ook gelegenheid om voor je te laten bidden, als je dat nodig hebt. Het is per slot van rekening een Pitstop-dienst. Een moment om even stil te staan, bij te komen en bij te tanken.

We hopen jullie allemaal te ontmoeten, van Harte welkom……

Ook op financieel gebied kunnen we dankbaar terugkijken,hierdoor konden we weer veel evangelisatiemateriaal gratis meegeven aan mensen op de autoshows en willen de Vader danken voor deze zegeningen, ook hierin zijn we totaal afhankelijk van Hem, dank U Jezus.

Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking ! Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D. Ekema, Frans Tromp en gezin.

Geplaatst in Nieuwsbrief.