Nieuwsbrief 11

Nieuwsbrief no: 11 Februari 2013,

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden,

Betreft uitnodiging Studieochtend en evangeliseren, bidden voor zieken.

Iedereen van harte uitgenodigd voor Zaterdag 2 Maart wanneer we weer mogen samenwerken met Arie de Paauw van (St Arbeiders in de Oogst) en Ronald Plat voor deze keer een evangelisatieaktie in Franeker.

We zullen deze dag beginnen met God aanbidden en een studie over evangelisatie en bidden voor zieken,daarna gaan we het centrum van Franeker in om Gods liefde te laten horen en zien aan de mensen.

10:30 uur aanbidding en studie. (door Arie de Paauw en Ronald Plat)
12:00 uur broodje eten.(zelf graag wat meenemen)
13:00 uur gaan we het centrum van Franeker in met banners en tent en stoelen.

Voor meer info over deze akties kunt u altijd even hieronder het getuigenis nog even lezen en de site die eronder vermeld staat bekijken.We hopen jullie te mogen ontmoeten Zaterdag 2 Maart aan de Amperestraat 13 in Franeker.(Levend Woord Gemeente)

Ook zijn we als team heel dankbaar dat we op vele plaatsen weer welkom zijn als Stichting met zelfs onze stand en dat we ook dit jaar toestemming hebben gekregen om met stand op het circuit van Zandvoort op de American Sunday 28 April te staan, dit is een zeer druk bezochte meeting en voor ons weer een nieuwe autoshow waar we nog niet waren geweest.meer info agenda

Verslag van de vorige Gloriestoel actie van 26 Januari in Dokkum.

Zaterdag 26 Januari mochten we met een team van 11 mensen een geweldige studiemorgen beleven over de volgende onderwerpen:

1:Mensen vertellen over de liefde van God en de verzoening door Jezus Christus,door Arie Paauw

2:Bidden met zieken op straat met medewerking van Ronald Plat

Na deze studie hebben we eerst voor elkaar gebeden en Gods kracht mogen ervaren. Verschillende personen van ons team werden genezen van o.a vergroeiingen en lengteverschil in benen en armen.Daarna mochten we in het centrum van Dokkum met 19 mensen het zondaarsgebed bidden, waaronder veel jongeren.Ook werden er midden op straat mensen genezen van rugpijn,schouderpijn etc.Ook was er een vrouw die nadat ze zelf Jezus had aangenomen en werd genezen van rugpijn zo werd aangeraakt door God dat ze meteen daarna samen met een vriendin naar huis ging om voor een zus te bidden. Geweldig om mee te mogen maken hoe Gods kracht zo zichtbaar werd midden op straat.

Meer info over de gloriestoel, lees meer

Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking!

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D. Ekema, Frans Tromp.

Geplaatst in Nieuwsbrief.