Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief no: 12 April 2013,

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden,

Hieronder een Uitnodiging voor de Pitstopdienst en getuigenis.

Zaterdag 20 April Cruising for Jesus “Pitstopmeeting” met Arjan & Efi Knevel om 19:30 uur in Buitenpost.

Zaterdagavond 20 april houden we een spraakmakende Evangelisatieavond in de Fonteinkerk in Buitenpost!!

Dit wordt genieten! Neem vrienden en familie mee!! Arjan en Efi zullen vertellen van de wonderen die God doet door hun wereldwijde bediening in landen als India, Nepal, Indonesie etc, etc.Er is Gelegenheid op deze avond voor persoonlijk gebed!! Neem zieken mee en laten we geloven voor genezingswonderen!!

Het doel van deze avond is dat de bezoekers (weer) aangevuurd en opgebouwd worden om met vernieuwde kracht Jezus te volgen. We hopen en bidden dat je zult worden geraakt door de woorden van de spreker en de liederen op deze avond . Het is ons gebed dat de bezoekers van deze avond, na afloop weer bemoedigd en gezegend naar huis zullen gaan.

Meer informatie over Arjan en Efi http://www.livingwaterministries.nl/

Deze meeting zal worden gehouden in de Fonteinkerk te Buitenpost en iedereen is van harte welkom als de avond om 19:30 uur begint. De muzikale invulling van deze avond zal worden verzorgd door “Cruising for Jesus aanbiddingsband”onder leiding van Annefrouk Ekema.

278 VERSLAG VAN GLORIESTOEL-ACTIE in FRANEKER, 2 MAART 2013

Zaterdag 2 Maart in Franeker mochten we als team Cruising for Jesus mee werken aan een Gloriestoelaktie.
10:30 uur was het zover ,we mochten starten met een heerlijke aanbidding in het gebouw van Levend Woord gemeente onder leiding van Annefrouk Ekema en Arie de Paauw,daarna kregen we onderwijs over krachtevangelisatie (kracht in het Woord) onder leiding van Arie de Paauw (St Arbeiders in de Oogst) , en studie en praktijk over bidden voor de zieken door Ronald Plat.

Daarna hebben we eerst met een paar van het team zelf gebeden en Gods kracht mogen ervaren en zien.

278Toen zijn we met ongeveer 14 mensen het centrum van Franeker in gegaan,veel mensen werden aangesproken en verteld dat God van ze houd en we mochten ook delen wat Gods Woord zegt over eeuwig leven met Hem. We mochten mensen prikkelen met de vraag waar komt u terecht als u sterft,en dan krijg je een heel leuk gesprek en mochten we Gods liefde tonen door te vertellen dat Jezus de Weg,de Waarheid en het Leven is.Er waren natuurlijk ook veel mensen die ons niet wilden aanhoren maar toch gehoord hebben dat God van ze houd en wie weet wat dat in beweging zet.Verder mochten we vooral ook veel jongeren aanspreken en het zondaarsgebed met hun bidden. Echt geweldig om zo als Broeders en Zusters Gods liefde te laten zien.Ook hebben we voor veel zieken mogen bidden en knieën, schouders, ruggen, voeten, heupen en beenlengte verschil werden genezen. En wat ik het mooiste vond van de hele dag was dat Gods Geest zo krachtig aanwezig was dat een marktkraamhouder zelf wenkte naar ons om meer te horen van Jezus en dat een restauranthouder ook uit zijn zaak kwam tot twee keer toe voor Redding en Genezing. Echt een geweldige dag waar we met 20 mensen het zondaarsgebed mochten bidden,velen mochten aanspreken,bemoedigen en voor zieken hebben gebeden voor genezing.We zijn als team God heel dankbaar voor deze dag en dat wij Zijn liefde mochten uitdelen zo midden op straat.

Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking!

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D. Ekema, Frans Tromp.

Geplaatst in Nieuwsbrief.