Nieuwsbrief 15

Nieuwsbrief no: 14 November 2013,

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden.

Cruising for Jesus, lifting up the Name of Jesus!

Het jaar 2013 kenmerkte zich door diverse prachtige gebeurtenissen tijdens de vele festivals die er in Nederland zijn gehouden. Cruising for Jesus (CfJ) is er zo vaak als mogelijk bij aanwezig als ambassadeurs van Jezus Christus. Daarnaast heeft CfJ ook zelf evenementen georganiseerd.

Om er eens een paar festivals te noemen, was daar de activiteit van de NSCC in Joure. Deze had een club-weekend georganiseerd met als prachtig onderdeel ervan op zaterdagmiddag met hun klassiekers gehandicapten van Maeykehiem uit Sint Nicolaasga uit te nodigen voor een indrukwekkende rondrit.

Tijdens de autoshow van de Fryske V8-Ryders in Boelensleane had CfJ een eigen stand. Een uitstekende plaats voor mooie gesprekken met zowel leden als met bezoekers.

Verder waren er nog andere activiteiten waar CfJ bij betrokken was, zoals in De Wilp, waar tijdens een autoshow flyers werden uitgedeeld.

In Vroomshoop werd het tukkerweekend georganiseerd. Een autoshow waar ook CfJ het hele weekend een stand bemande.

Bij de autoshow in Ommen werden flyers uitgedeeld, vonden meerdere mooie gesprekken plaats en werden er ook nieuwe contacten gelegd. Lees het verhaal van de zaaier, hoe hij heen ging om te zaaien. Is het niet Gods Woord dat zegt dat het een ander is die zaait en een ander is die maait.

Als medeorganisator van de autoshow in Buitenpost heeft CfJ prachtige momenten beleefd. Er was ruimte om voor veel mensen te bidden. Geweldig als in de eigen woonplaats zoveel openheid is om de grote genade van de Here Jezus te mogen delen. Immers, de oogst is groot. Er zijn veel arbeiders nodig om de oogst voor Gods Koninkrijk binnen te halen. Dat kan op evenementen als een autoshow, maar ook door een gesprek met een collega, of met een buurman/buurvrouw of zelfs met een eigen familielid.

In Appelscha, op het Hildenberg Bungalowpark, was een oldtimerdag georganiseerd. Een dag van ontmoeting, flyers uitdelen en bidden voor mensen met pijn en pijnlijke ervaringen.

Niet ieder evenement is ‘appeltje, eitje’. Want wat te denken van Hemelvaartsdag met een stand van de CMA (Christelijke Motorclub in Hardenberg) op een ‘open dag’ waar ook Hell’s Angels bij aanwezig waren.

Wat dan weer wel ‘appeltje, eitje’ is, als je aanwezig mag zijn op het Christelijke festival 3:16 in Ure-terp. Heerlijk genieten van Gods aanwezigheid en van elkaar. Een heerlijke tijd.

Ook in de eigen woonplaats Buitenpost is CfJ actief geweest, o.a. tijdens de opening van de Evangelische Boekwinkel in het dorp.

Op belangrijke evenementen, waar o.a. oude Amerikaanse auto’s de hoofdrol spelen, is CfJ aanwezig om de Here Jezus onder de mensen te brengen. Alleen in Jezus is eeuwig leven met een prachtige aanvulling uit Romeinen 2:16 ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.’ (Herziene Statenvertaling)

Het Huis van Gebed heeft in Zandvoort een bijzondere bediening. Iedere zaterdag staan zij op de markt met een banner in de talen Engels, Duits en Nederlands met het aanbod om voor mensen te bidden. Zij waren aanvankelijk degenen die via Facebook contact hadden gezocht met CfJ, omdat zij ervan overtuigd waren dat de American Sunday op het circuit van Zandvoort een goede plek zou zijn om God te vertegenwoordigen. En zo is het gekomen.

282In Zandvoort waren vele duizenden mensen aanwezig tijdens de zogenaamde American Sunday op het circuit van Zandvoort. Al eerder was er een aanwijzing gekomen dat het verstandig zou zijn om hierbij aanwezig te zijn, ook via het Huis van Gebed in Zandvoort. De presentator van die dag, Gert-Jan, was nogal enthousiast en het schalde dan ook door de luidsprekers dat Douwe en Tjitske speciaal voor deze dag niet naar de kerk waren gegaan. Een andere mooie verwijzing van de aanwezigheid van CfJ was dat de presentator riep dat je voor ‘healing’ bij Douwe en Tjitske moest zijn. Eén van de bezoekers was een jongeman die werd genezen door gebed van zijn jarenlange rugpijn. Oorzaak? Beenlengteverschil. Na genezing heeft deze jongeman de Here Jezus aangenomen. Zo zien we hoe God deze presentator van deze dag gebruikte als Zijn spreekbuis. Later bleek dat deze presentator ooit tot levend geloof was gekomen en volwassen was gedoopt. Tijdens zijn verslaglegging van deze dag, herstelde zijn geloof en diende zijn aanwezigheid een meervoudig doel tot eer en glorie van God.

Over een paar weken, op 15 december, is er in de Filadelfiagemeente in Zwaagwesteinde een doopdienst. Eén van de aanwezigen op 16 november in Buitenpost wordt dan ook gedoopt. We verwelkomen Jimmy graag in het Koninkrijk van God.

Cruising for Jesus, Gered om te redden. (16 november 2013)

290Op 16 november was het zo ver. In de Fonteinkerk in Buitenpost drommen zo’n 50 mensen samen rond de koffietafel die door koster Johan met liefde en inzet is gemaakt. Cruising for Jesus heeft deze studie- en ontmoetingsdag georganiseerd. De mensen die gekomen zijn, hebben een hart voor Jezus. Het zijn mensen die gered zijn en die het als een belangrijke taak zien om vanuit die positie ook anderen te redden voor de eeuwigheid. Hoe? Door op straat te gaan evangeliseren en mensen persoonlijk aan te spreken. Vindt iedereen dat even simpel en gemakkelijk? Nee, helemaal niet! Er waren meerdere mensen die voor de eerste keer van hun leven dit avontuur gingen ondernemen.

Op deze ontmoetingsdag staan de belevenissen en het onderwijs van twee ervaringsdeskundigen centraal: Arie de Paauw en Ronald Plat. Centraal in hun onderwijs staat de ‘kracht van evangelisatie’, waarbij ook Paulus wordt geciteerd uit 1 Korinthe 2:4-5. Een kracht die moet worden ingezet om de oogst binnen te halen, omdat God niet wil dat zielen verloren gaan, maar tot bekering komen en behouden worden.

Dezelfde Kracht die de Here Jezus gebruikte in Zijn bediening om rond te gaan, weldoende en genezende allen (Hand. 10:38), is ook de Kracht die de apostelen moesten ontvangen voor hun bediening. En dat blijkt ook uit de woorden van de Here Jezus, dat zij kracht zouden ontvangen als de Heilige Geest over hen zou komen (Hand 1:8). Hij gaf daarbij zelfs de belofte dat de apostelen grotere dingen dan Hij zouden doen (Joh. 14:12). Deze kracht is ook voor nu en voor alle gelovigen (Markus 16:18)

In Romeinen 12:2 wordt gesteld dat we niet aan deze wereld gelijkvormig moeten worden en in Ja-kobus 1:22 wordt opgeroepen om ‘daders van het woord’ te zijn en niet slechts ‘hoorders’.

Samengevat komt het hier op neer:

– genees de zieken

– wek de doden op

– drijf demonen uit

– maak alle naties tot mijn discipelen.

296Zijn wij daartoe gemachtigd? Ja! Want Gods medearbeiders zijn wij, zegt 1 Korinthe 3:9. Het is daarbij belangrijk dat alles wat wij uitspreken plaatsvindt met autoriteit én in de Naam van Jezus! (Markus 11:23 en Lucas 10:19) Wat tegelijk belangrijk is, is dat wij geloof hebben voor genezing (Matt. 17:20).

Omdat alleen genezing kan plaatsvinden door de kracht van de Heilige Geest, is er ruimte – terwijl de rest alvast aan de lunch gaat – om voor je laten bidden voor vervulling met de Heilige Geest.

Om alvast te oefenen, gaan we voor- en met elkaar bidden en zien we beenlengteverschillen ver-dwijnen. Het verschil in lengte van benen is vaak de oorzaak van chronische rugpijn.

Voordat we de straat op gaan, wordt de groep in vieren verdeeld. We strijken ons neer in Buitenpost, Surhuisterveen, Kollum en Zwaagwesteinde. Aan het eind van de dag maken we de balans op: 30 mensen hebben hun hart aan de Here Jezus gegeven en veel daarvan hebben genezing ontvangen. We hebben deze dag met een heerlijke samenkomst afgesloten en zijn de Here Jezus bijzonder dankbaar voor alle zegeningen van deze dag. Meerderen hebben zich opgegeven voor een vervolg.

showImage.php-38meer info kijk even op onze agenda www.cruisingforjesus.nl ook kunt u voor agendapunten en foto`s kijken op onze facebookpagina .
We willen jullie bedanken voor al jullie inzet en belangstelling, maar kunnen jullie hulp steeds meer gebruiken om samen Hem te dienen o.a. om mee te bidden voor alle actie`s en financieel, in Jezus naam bid ik jullie Zijn Shalom toe,

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D.Ekema en Frans Tromp

Geplaatst in Nieuwsbrief.