Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief Maart 2015,

Hallo lieve Broeders, Zusters, en vrienden,

Hieronder een Uitnodiging voor de aankomende Pitstopdienst.

Zaterdag 11 April organiseert Cruising for Jesus weer een “Pitstopmeeting” om 19:30 uur in Buitenpost.

11 april is het weer zover en houden we een spraakmakende Evangelisatieavond in de Fonteinkerk in Buitenpost!! met als thema”Wake-Up Call”

307Spreker op deze avond is Herman Boon ook wel bekend van bidden en vasten en als Cabaretier. meer info www.hermanboon.nl

Dit wordt genieten! Neem vrienden en familie mee!! Er is Gelegenheid op deze avond voor persoonlijk gebed!! Neem zieken mee en laten we geloven voor genezingswonderen!!

Het doel van deze avond is dat de bezoekers (weer) aangevuurd en opgebouwd worden om met vernieuwde kracht Jezus te volgen. We hopen en bidden dat je zult worden geraakt door de woorden van de spreker en de liederen op deze avond . Het is ons gebed dat de bezoekers van deze avond, na afloop weer bemoedigd en gezegend naar huis zullen gaan.

Deze meeting zal worden gehouden in de Fonteinkerk te Buitenpost en iedereen is van harte welkom als de avond om 19:30 uur begint. De muzikale invulling van deze avond zal worden verzorgd door “Cruising for Jesus aanbiddingsband”onder leiding van Annefrouk Eland.

Wij willen u van harte bedanken voor uw gebed, financiële steun, bemoediging en medewerking!

We hopen u te mogen ontmoeten 11 April en zullen deze avond ook meer vertellen over weer nieuwe ontwikkelingen over evangelisatie en de autoshows.

Namens Stichting Cruising For Jesus,

Fam D. Ekema, Frans Tromp.

Geplaatst in Nieuwsbrief.