Servie Iedema

Mijn naam is Servie iedema ik ben opgegroeid in een gezin van 5 kinderen waarin ik als enigste jongen was. Mijn leven heb ik voornamelijk op de straat door gebracht. Er was binnen ons gezin weinig ruimte voor liefde of geborgenheid. Er waren met grote regelmaat ruzie tussen mijn vader en mijn moeder. Ook onderling onder de kinderen was er veel strijd. Een knuffel of woorden ik hou van jou waren mij onbekend. Dit resulteerde er in dat ik mijn eigen wegen ging zoeken en veel op de straat te vinden was. Dit vormde mij tot een zeer agressief persoon. In mijn dagelijks leven op de lagere school was er bijna geen een dag dat ik geen ruzie had of deze opzocht. Ook na de lagere school ging dat zo verder en moest ik echt knokken om als kleinste mannetje van de klas mijn positie te veroveren, dit ging ook uiteraard gepaard met stoer doen en regelmatige knokpartijen.

showImage.php-35Nadat ik mijn LTS had afgerond ben ik gaan werken en ben op 21 jarige leeftijd gaan samen wonen. Deze relatie duurde een jaar en ben daarna weer bij mij ouders gaan wonen. In die tijd zocht ik mijn oude vrienden weer op en kwam in de wereld van drugs, drank en sex terecht. In die tijd leerde ik ook mijn eerste vrouw kennen waar mee ik trouwde maar  bleef mijn vrienden opzoeken en mijn leven richtte zich meer en meer op de drugs wereld. In een periode van 7 jaren gebeurde er heel veel in mijn leven die ik emotioneel totaal niet kon plaatsen. Ik verloor in die periode mijn vader, moeder en drie van mijn zussen en een halfbroer die ik in 1999 heb leerde kennen. Ik raakte in een depressie en richtte mij nog meer op de drugswereld. Ik begon met het kweken van weed en het dealen van cocaïne. Daarbij raakte ikzelf verslaafd aan cocaïne. Ook mijn huwelijk ging steeds slechter en besloot om in 2004 van mijn toenmalige vrouw te scheiden met achterlating van twee jonge kinderen.

Ik ging toen volledig los in mijn drugsgebruik en raakte volledig de weg kwijt. In 2006 brak ik mijn enkel op een openlucht housparty . In deze periode kwam ik in mijn eigen gekochte huis te zitten. Zonder werk helemaal alleen. Dit is hoe gek het ook klinkt de omwenteling in mijn leven.

showImage.php-36Op een ochtend ben ik op gestaan en heb de televisie aangezet. Op de televisie was een progamma bezig over de E.O. Jongerendag in het Gelderdome in Arnhem. Daar werd met prominente mensen en jongeren gesproken over God. Tevens werd er een nieuwe jongerenbijbel gepresenteerd. Nadat ik het een poosje had aan gekeken, kreeg ik een stem in mijn hoofd , Ga een bijbel kopen! Deze stem kreeg ik drie keer heel duidelijk te horen. Ik heb mijn krukken op de fiets gebonden en ben naar de stad gefietst en heb mij een jongerenbijbel aangeschaft. Ik ben om 12 uur thuis gekomen en heb mij op de bank gezet en ben de bijbel gaan lezen. Ik ben begonnen bij Genesis en ben geëindigd bij exodus. Ik wist niet wat ik las en vond het eigenlijk een vreselijk boek en begreep het niet dat God zulke dingen deed. Maar op een of andere manier was ik toch nieuwsgierig. Ik ben om 12 uur naar mijn bed gegaan. Die zondag werd ik waker met een enorme vrede over mij en dacht bij mijzelf, Dat is makkelijk ik hoef maar de bijbel te lezen en ik slaap in zonder angsten en depressieve gevoelens. Op dat zelfde moment kwamen alle angsten weer terug en kwam in een hevige hyperventilatie terecht. Na een hele poos kreeg ik weer die zelfde stem die zei, ga na een kerk en deze stem herhaalde zich drie keer. Maanden hierna was ik op een avond naar de stad gegaan en heb daar toen doelloos rond gelopen. In het centrum van de stad stond een groep mensen die praten over Jezus. Ik heb dit een poosje aangekeken en was alleen verbaasd hoe jongeren deze groep bespotten met hun opmerkingen. Nadat ik besloot om weer naar huis te gaan, werd ik aan gesproken door een van deze mensen in deze groep. Deze jongeman vroeg mij of ik wist wie Jezus was. Ik ben met deze man in een discussie geraakt, waarin ik mij niet kon vinden. Uiteindelijk heb ik hem een hand gegeven en heb hem succes gewenst met zijn Jezus. Nadat ik al tientallen meters was weg gelopen, werd ik door deze zelfde man weer aan gesproken en gaf mij een flyer waar met grote letters op stond, IK BEN DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN. in mijn gedachten had ik,bij de eerste de beste prullenbak gooi ik hem weg maar op dat moment kreeg ik weer een stem in mijn hoofd met de woorden: Gooi hem niet weg maar leg hem weg, deze stem kreeg ik die keer. Ik ben thuis gekomen en heb de flyer vluchtig doorgelezen en het in een la gelegd.

Deze zondag dat ik op stond met de gedachte dat het lezen van een bijbel mij rust gaf pakte totaal anders uit. Nadat ik lag te hyperventileren kwam die stem en zei ga naar een kerk. Op dat moment dacht ik aan de flyer die ik maanden terug in de la had gelegd. Ik heb de flyer gelezen en heb mijn krukken op de fiets gebonden en ben naar die kerk gegaan.

showImage.php-34Toen ik aan kwam stond er een grote Antilliaanse man voor de Deur en hete mij welkom. Toen de diens bezig was had ik sterk de neiging om weg te rennen Ik dacht bij mijzelf waar ben ik nu weer in terecht gekomen, lijkt wel een sekte. Ze stonden daar met de handen omhoog en wist niet eens wat ze zeiden. Maar op een of ander manier kon ik niet van de stoel komen om weg te gaan. Nadat de dienst bijna was afgelopen werd er een oproep gedaan om je hart aan Jezus te geven. Ik heb daarvoor de keus gemaakt en heb toen mij leven aan Jezus gegeven. Dit is gegaan door een simpel gebed.

Ik kan nu zeggen dat dit de beste keus van mijn leven is geweest. God heeft mij laten zien wie ik was. In al zijn liefde heeft hij mij gevormd in wie ik nu ben. God heeft mij een totaal ander mens gemaakt door mijn eigen vrijwillige keus die ik gemaakt heb.

Ik zou een ieder willen bemoedigen om te gaan onderzoeken wie Jezus werkelijk is. Als je gaat begrijpen wat het offer is wat Jezus heeft gebracht, dan ga je ook je eigen identiteit zien wie je in werkelijkheid bent , hoe God jou bedoeld heeft.

Dit is echt niet makkelijk mensen maar het brengt je op een weg van eeuwig leven, wat je misschien nu niet begrijpt maar ik kan persoonlijk getuigen van Zijn liefde voor mij en ik weet dat dit ook voor jou geld.

Het gaat er om dat je een keus wilt maken en dat is je eigen vrije wil. God is liefde en liefde zal nooit en te nimmer dwingend zijn. Maar liefde zorgt er voor dat je je eigen identiteit gaat zien hoe God de mens heeft geschapen naar zijn evenbeeld.

Persoonlijk kan ik mij geen leven meer denken zonder een persoonlijke relatie met God te hebben.

Want Jezus zegt:

Ik ben de weg de waarheid en het leven, Komt allen tot Mij die belast en vermoeid zijn en Ik zal je rust geven.

Ik sta open om mensen te woord te staan waarin ik mijn getuige kan geven. Servie.iedema@gmail.com

Geplaatst in Nieuws.